Hvad koster en boring til lodret jordvarme?

Det sker at vi får henvendelser fra folk, som ønsker en tommelfingerregel for, hvad det koster at lave boringer til lodret jordvarme. Det er stort set umuligt at lave en tommelfingerregel for, fordi der er rigtig mange faktorer i spil, når prisen på boringer til et lodret jordvarmeanlæg skal vurderes.

Den eneste måde der kan laves en generel regel, er ved at antage at forholdene er de værst tænkelige på adressen. Sådan en regel vil derfor give et indtryk af at prisen er større end hvad der faktisk ville være tilfældet.

GeoDrilling giver derfor altid en fast pris på at udføre borearbejdet, med udgangspunkt i oplysninger om borested, og ønsket energitilførsel til varmepumpen. Ud fra adressen kan vi undersøge eksisterende boringer i området, og derved blive klogere på undergrunden, således at jordvarmeboringen bliver dimensioneret rigtigt.

Overordnet kan man dog sige, at hvis man sammenligner etableringen af vandrette jordslanger med nedboring af jordvarmesonder, så vil boringerne generelt koste mere at etablere end jordslangerne. Der er dog i vores optik tale om en helt anden løsning, hvorfor vi har skrevet en side om de økonomiske fordele ved lodret jordvarme.