JordvarmeBørsen - For aftagere

Som aftager kan du bruge JordvarmeBørsen til at sikre dig adgang til en jordvarmeboring, uden at du selv skal bære den fulde investering. Det betyder at du kan få adgang til alle fordelene ved lodret jordvarme, også selvom økonomien ikke umiddelbart tillader så stor en investering.

Det eneste du skal gøre er at udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig og tager en snak om dine muligheder. Du kan også læse mere om dine muligheder som aftager på JordvarmeBørsen under formularen.

Hvordan foregår det?

Det foregår sådan at du som aftager udfylder formularen ovenfor, hvor du giver os dine kontaktoplysninger og skriver lidt om dine overvejelser. Herefter tager vi kontakt til dig og får afklaret dine behov og ønsker.

Når det er afklaret kigger vi i vores kartotek af investorer, og forsøger at finde et match. Efter at der er fundet et match skal der udarbejdes en konkret aftale mellem investor og aftager. Herefter kan arbejdet påbegyndes.

Hvorfor bruge JordvarmeBørsen?

Gennem tiden har vi modtaget henvendelser fra flere forskellige typer af kunder, der har måttet fravælge jordvarmeboringer af forskellige årsager. Nogen kan ikke finde penge til investeringen og er derfor tvunget til at investere i et nyt olie eller gasfyr, selvom det giver en dyrere drift og strider mod tanken om et Danmark der er fri for fossile brændstoffer. For denne gruppe er JordvarmeBørsen interessant fordi der kan være mulighed for at få jordvarmeboringerne finansieret af energibesparelsen. Dermed bliver varmeregningen ikke større, og fordelene ved jordvarmeanlægget høstes.

En anden gruppe fravælger jordvarmeboringerne, fordi de er usikre på om det er en løsning der fungerer. For denne gruppe kan JordvarmeBørsen være interessant, fordi det i stedet er en investor, der betaler for udførelsen af boringerne. Det vil dermed også være investoren som skal sikre, at jordvarmeboringen lever op til den aftale der er indgået med aftageren.

Hvem betaler jordvarmeboringerne?

I teorien kan der være tale om mange forskellige former for investorer. Alt lige fra privatpersoner engageret gennem et jordvarmelaug (ligesom vindmøllelaug), til forsyningsselskaber, pensionskasser og kapitalfonde er tænkeligt. Og jo flere potentielle investorer der er til netop de boringer, der skal forsyne dig, jo bedre vilkår er det muligt at få.

Skal jeg stille sikkerhed?

Ideen med JordvarmeBørsen er netop, at der ikke skal være krav om sikkerhedsstillelse, da jordvarmeboringerne ejes af en investor. Det betyder at investor har ejerskabet og rådigheden over jordvarmeboringen uanset om aftageren opfylder sine forpligtelser eller ej. Det beror dog på en konkret vurdering fra aftager til aftager og investor til investor, hvilke vilkår der stilles.

Er det mere fordelagtigt at købe boringerne selv?

Som udgangspunkt ja. En investor deltager kun, når der øjnes en mulighed for at opnå et afkast. Det afkast kan man beholde selv, ved at gå uden om JordvarmeBørsen. I nogle tilfælde kan der dog være tvivl om, hvorvidt værdistigningen på ejendommen modsvarer investeringen i anlægget ved et forestående salg, og denne usikkerhed kan fjernes ved at benytte jordvarmebørsen.