JordvarmeBørsen - For investorer

Som investor kan du bruge JordvarmeBørsen til at finde investeringsmuligheder inden for vedvarende energi, med et fornuftigt afkast. Der er tale om en investering med en lang levetid, som er teknisk simpel.

Det eneste du skal gøre er at udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig og tager en snak om dine muligheder. Du kan også læse mere om dine muligheder som investor på JordvarmeBørsen under formularen.

Hvordan foregår det?

Som mulig investor udfylder du blot formularen ovenfor, med dine kontaktoplysninger og lidt om dine tanker. Vi tager herefter kontakt til dig, for at afdække detaljer såsom: hvilke størrelser anlæg vil du investere i, hvilke områder af Danmark, hvilket afkast forventer du, hvor stort et beløb er afsat til investeringer, osv.

Når din investeringsprofil er afdækket, er du med i vores kartotek over investorer. Nye og eksisterende henvendelser fra aftagere vil derfor blive gennemgået med henblik på at skabe et match mellem aftagerens behov for et jordvarmeanlæg, og din investeringsprofil.

Hvorfor bruge JordvarmeBørsen?

Jordvarmeboringer skal betragtes som en infrastruktur, der sikrer adgang til et kæmpestort batteri af energi. Når først boringerne er etableret kan der trækkes varme ud af jorden og der kan i nogen grad lagres varme i jorden. 

Nogle aftagere er ikke i stand til at finansiere købet af jordvarmeboringer, og derfor må de vælge en løsning med kortere levetid, større driftsudgifter, mere vedligehold og/eller en løsning der ikke er baseret på vedvarende energi. 

Der er f.eks. omkring 200.000 oliefyr, som skal udskiftes i de kommende år. Med den nuværende oliepris koster det mellem 80 og og 114 øre pr kWh at fyre med olie. Med en varmepumpe vil denne pris ligge mellem 40 og 55 øre pr. kWh. Altså en besparelse på omkring 50%.

Denne besparelse, kombineret med en forbedring af husets energimærke, gør det attraktivt at opvarme huset med en varmepumpe. Og den værdi, der ligger heri kan bruges til at sikre et afkast på investeringen i jordvarmeboringer.

Hvem er aftagerne?

Man kan forestille sig mange forskellige aftagere. Der vil være nogen som ikke kan låne penge til investeringen på egen hånd, men også nogen som gerne vil have den tryghed og fleksibilitet det giver, at have en investor med.

F.eks. er der i dag en del potentielle aftagere, der vælger løsningen fra, fordi deres tidshorisont for at bo i det nuværende hus er kortere end tilbagebetalingstiden. Frygten er at investeringen ikke medfører en tilsvarende stigning i husprisen. En investor er ikke sårbar på samme måde, da forskellige ejere af huset altid vil have behov for opvarmning.

Hvor stort er afkastet?

Afkastets størrelser afhænger af flere forskellige ting. Først og fremmest spiller aftagerens behov og ønsker en væsentlig rolle. Der vil f.eks. kunne opnås et større afkast hvis aftageren skal have erstattet et stort olieforbrug i et område hvor der er ideelle forhold for jordvarmeboringer, end hvis der er tale om et mindre gasforbrug i et område med knap så gode forhold. 

Hvilke sikkerheder får man for at aftageren kan betale?

Det er op til dig som investor at vurdere, hvilke vilkår du vil tilbyde de potentielle aftagere. Under alle omstændigheder er det udgangspunktet at du som investor står som ejer af boringen, og altid vil have rådighed over denne. Det skal derfor stå dig frit for at afbryde forsyningen ved manglende betaling, og at foretage en tilslutning hos naboen i stedet.

Hvilke sikkerheder får man for at boringerne fungerer?

Den første sikkerhed er, at jorden fungerer som et batteri, hvor der henholdvis kan tappes energi og tilføres energi. Det handler derfor om at opnå en balance mellem tapning og tilførsel. En korrekt dimensionering er i den henseende altafgørende.

GeoDrilling har en tysk samarbejdspartner, som udfører rådgivningsvirksomhed inden for dimensionering af jordvarmeboringer. Rådgivning i forbindelse med etablering af jordvarmeboringerne kan derfor være en del af pakken, som med rådgiveransvar sikrer, at jordvarmeboringen holder i den tid der er forudsat.

Er et anlæg mod forventning underdimensioneret, er det relativt let at etablere en ekstra boring, og koble den på anlægget. Det samme er naturligvis også muligt, hvis behovet hos aftageren ændrer sig.