10 grunde til at lodret jordvarme er ligesom en Tesla

 • Post category:Artikler

Har du svært ved at vurdere om lodret jordvarme er noget for dig? Du kender sikkert lidt til Tesla og deres elbiler. Biler er måske også lidt nemmere at forholde sig til end varmesystemer. Vores påstand er, at hvis en Tesla er noget for dig, så er lodret jordvarme det også! Derfor får du her 10 grunde til at lodret jordvarme er ligesom en Tesla. Listen er opdelt i 7 fordele, 2 opmærksomhedspunkter og 1 ulempe:

Fordele

 • Effektiv udnyttelse af elektrisk energi
 • Fortrængning af fossile brændstoffer
 • Æstetisk kvalitet
 • Bedre for omgivelserne
 • Billige i drift
 • Bedre komfort
 • Spændende fremtidsperspektiver

Opmærksomhedspunkter

 • Behovsanalyse
 • Ry og rygte

Ulempe

 • Investeringens størrelse

Fordele

Der er en lang række fordele ved at skifte sin bil ud med en Tesla. Der er også mange fordele ved at skifte dit varmesystem til lodret jordvarme. Her er 7 fordele som en Tesla og lodret jordvarme har til fælles.

Effektiv udnyttelse af elektrisk energi

De fleste biler på vejene har forbrændingsmotorer, de bruger enten diesel eller benzin. En Tesla adskiller sig herfra, fordi den ikke har nogen forbrændingsmotor. Det er en rendyrket elbil. Ikke alene anvender den el, men den gør det virkelig effektivt! Hvis du udregner energiindholdet i tanken på en dieselbil, der vejer omtrent det samme som en Tesla Model 3, vil du erfare at den kun kan køre 850 km på det der svarer til 600 kWh energi. En Tesla Model 3 Long Range har 71 kWh på batteriet og kan uden problemer køre 360 km på en kold dag. Det er lidt mere end 3 gange bedre udnyttelse af energien!

Lodret jordvarme består af en jordvarmepumpe og en jordvarmeboring. Varmepumpen bruger også elektricitet til at drive det kredsløb, der flytter varme fra jorden til huset. Det er også langt mere effektivt at gøre det på den måde. Et hus standardhus med et varmeforbrug på 18,1 MWh vil typisk skulle bruge omkring 2.000 liter fyringsolie. Med en jordvarmepumpe vil elforbruget ligger omkring 6 MWh, altså også lidt mere med 3 gange bedre udnyttelse af energien.

Fortrængning af fossile brændstoffer

De fleste er efterhånden enige i, at den stigende mængde CO2 i atmosfæren er en væsentlig årsag til klimaforandringer. I transportsektoren udleder brugen af diesel og benzin store mængder CO2 hver dag. Når først en Tesla er produceret er der ingen direkte udledning fra brugen af bilen. Det er klart at strøm der er produceret på et kraftværk, der anvender fossile brændsler, vil have en udledning. Pointen er dog at Tesla’en har potentialet til at fortrænge en helt del fossile brændstoffer, også selvom de samme brændstoffer blev brugt til at producere den strøm Tesla’en bruger!

Det samme gælder for lodret jordvarme. Her er der et oplagt potentiale for at fortrænge oliefyr og gasfyr fra de danske husholdninger. Historien er fuldstændig den samme. Udledningerne bliver færre, også selvom fyringsolien blev brugt i et kraftværk til at lave strøm til varmepumpen. Den lodrette jordvarme har ingen direkte udledning i drift og har derfor også et stort potentiale til at fortrænge fossile brændstoffer.

Æstetisk kvalitet

Tesla er ikke den eneste elbil der er på markedet. Det er dog – helt subjektivt – nogen af de pæneste elbiler, der er på markedet. Deres biler har en eller anden æstetisk kvalitet, som medfører at de fleste ville være enige i udtalelsen: “En Tesla er en pæn bil”. Den minimalistiske stil der præger bilen både indvendigt og udvendigt har en særlig appel. Lodret jordvarme har også en særlig æstetisk kvalitet, men på en lidt anden måde. Du kan nemlig ikke se udefra, at et hus er opvarmet med lodret jordvarme. Der er ingen skorsten som olie, gas og pillefyr og heller ingen udedel som luft/vand og luft/luft varmepumper.

Bedre for omgivelserne

Hvis du sidder i en tændt fossil-bil i en lukket garage, så ender du med at dø. Det samme sker ikke i en Tesla. På den måde er den helt åbenlyst bedre for omgivelserne, i kraft af de færre udledninger af skadelige stoffer. Hvad der er mindre åbenlyst er den støj-forurening, der også forsvinder. Støj lader til at have en dårlig påvirkning på vores helbred, og derfor er mindre støj en stor fordel. Lodret jordvarme udleder heller ikke skadelige stoffer, og bidrager heller ikke til støjforurening.

Billige i drift

Hvis én kWh strøm koster 2,2 kr. koster det ca. 44 øre i “brændstof” at køre en kilometer i en Tesla. Det kan en dieselbilen fra før ikke matche, da den koster 69 øre pr. kilometer i brændstof. Har du lodret jordvarme, så betaler du 2,2 kr. af de første 4.000 kWh du bruger. Derefter falder din strømpris med ca. 1 kr. pr. kWh. Det betyder at huset med oliefyret fra før kan reducere indkøbet af “brændsel” fra ca. 18.000 kr. årligt til 7.200 kr. årligt.

Den store fordel kommer selvfølgelig når de to løsninger kombineres. Derved koster strømmen til Tesla’en pludselig kun 1,2 kr. og kilometerprisen havner på 24 øre i stedet!

Bedre komfort

Nutidens biler er ret komfortable, og det ville nok være en overdrivelse at påstå, at Tesla har revolutioneret komforten i kabinen under kørsel. Alligevel er det helt rimeligt at hævde, at komforten er bedre. Det skyldes ganske simpelt det store batteri, der er i bilen. Via en app på telefonen kan du indstille kabinetemperaturen før du skal ud og køre. Du kan også lade bilen holde temperaturen nede om sommeren, hvis du har brug for at efterlade din hund i bilen. De muligheder har du ikke med en fossil-bil, fordi du ville være nødt til at lade bilen stå i tomgang, og det er ulovligt mange steder pga. udledningen.

Lodret jordvarme åbner også for en unik mulighed for bedre komfort. Med lodret jordvarme kan du installere passiv køling i dit hus. På den måde bliver temperaturen holdt nede om sommeren, selvom huset er godt isoleret og har store vinduespartier.

Spændende fremtidsperspektiver

Man fristes til at sige, at en Tesla er en computer, der også er en bil. I modsætning til mange andre biler, der blot har en computer. Allerede nu kan Tesla’en selv følge vejbanen og regulere hastigheden efter de begrænsninger, der gælder. På motorvejen kan den stort set køre selv, hvis loven havde tilladt det. Fordi den er forbundet til internettet, rummer den et fremtidsperspektiv, hvor bilen kan køre selv. Det ville skabe et behov for langt færre biler, fordi udnyttelsen af den eksisterende bilpark ville blive bedre. Tænk selv på din egen bil. Døgnet har 24 timer og din bil har sikkert 5 sæder. Det vil sige at der er 120 sædetimer til rådighed hvert døgn. Hvor mange bruger du? Hvis du bruger en time på at køre bil om dagen, sniger du dig ikke engang over 1%!

Lodret jordvarme har også den fordel at boringerne kan forbindes. Det foregår i et såkaldt Termonet. Ligesom de selvkørende egenskaber hos Tesla’en er under udvikling, er termonettet det også. Resultatet bliver ligeledes en langt bedre kapacitetsudnyttelse. I dag har de fleste supermarkeder et køleanlæg, der minimum køler varme bort, der kunne have opvarmet 20 husstande i ét år. Samtidig er der mange huse, der afkøler jorden med deres jordvarmeslanger. Det virker tåbeligt ikke at skabe forbindelse mellem dem der har behov for opvarmning og dem der har behov for køling. Dét er et fremtidsperspektiv, man ikke får med andre varmesystemer.

Opmærksomhedspunkter

Det er ikke almindeligt at have en elbil i dag, og på nogen områder kræver det derfor en ny måde at tænke på. Det samme gør sig gældende for lodret jordvarme. Det er en ikke den gængse løsning, og derfor er det værd at være opmærksom på følgende to punkter.

Behovsanalyse

Du kommer ikke uden om at overveje dit kørselsbehov, hvis du overvejer at købe en Tesla. Danmark er ikke noget stort land, men hvis du bor i Skagen og relativt ofte skal til Rødby, er det måske ikke lige en bil for dig. Har du dage hvor du har brug for at køre over 350-400 km, skal du vælge en model med et stort batteri. Alternativt skal du finde løsninger, hvor bilen kan blive ladet op, når den holder parkeret. Det bliver ikke et problem når bilen selv kan køre hen og lade, men lige nu, i den spæde begyndelse, er det noget du skal være opmærksom på.

Du kommer heller ikke uden om, at skulle vurdere dit varmebehov, hvis du overvejer at installere lodret jordvarme. Et oliefyr eller et gasfyr kan uden problemer levere rigelige mængder varme, bare der er olie eller gas nok. En varmepumpe og de tilhørende jordvarmeboringer skal passe til huset. Ligesom med en Tesla, vil det kunne lade sig gøre at dække behovet hos de fleste, men det er værd at være opmærksom på.

Ry og rygte

Tesla er en relativt ny bilproducent, som producerer nogen meget anderledes biler. Lodret jordvarme er en relativt ny løsning på det danske marked, som fungerer på en anden måde end vi er vant til. Begge oplever derfor stor kærlighed fra dem der rent faktisk anvender produktet, bl.a. pga. de førnævnte fordele. Til gengæld oplever de også en ret stor skepsis fra folk, der ikke har valgt den løsning. Det skyldes ofte skræmmehistorier, hvor der ikke er lavet en ordentligt behovsanalyse, men også en forståelig skepsis vedr. det sidste punkt på listen.

Ulempe

Der er reelt kun én ulempe.

Investeringens størrelse

At kalde en Tesla en investering, er nok at spænde buen for hårdt. Rent økonomisk skal du nok ikke forvente, at du får et afkast, i hvert fald ikke som det ser ud nu.
En Tesla koster også relativt mange penge, hvis dit behov udelukkende er at komme fra A til B.
Til gengæld finder du nok ikke nogen billigere bil, hvis du gerne vil have alle fordelene, der er beskrevet ovenfor.

Lodret jordvarme er derimod en investering. Har du et oliefyr eller et gasfyr i dag, kan du over tid forvente at få et afkast ved at skifte til lodret jordvarme. Ligesom med Tesla’en er der tale om en større sum. I et nyt hus af almindelig størrelse koster lodret jordvarme typisk 200.000 kr. inkl. moms, mens et eksisterende standardhus koster omkring 250.000 kr. inkl. moms.
Det er en stor investering, hvis du bare gerne vil have varmet dit hus op, og er ligeglad med de ovennævnte fordele.

Konklusion

Konklusionen må være, at hvis du allerede har en Tesla holdende i indkørslen, skal du spørge dig selv om det ville give mening at skifte dit varmesystem til lodret jordvarme!

Kunne du godt tænke dig en Tesla, men er tilbageholdende pga. den teknologiske udvikling, så køb lodret jordvarme i stedet. Den teknologiske udvikling i at lave et hul i jorden, går væsentligt langsommere og det er en god tid at låne penge til at lave forbedringer på huset, der giver driftsmæssige besparelser!

Er en Tesla ikke noget for dig? Så er det heller ikke sikkert at lodret jordvarme er det.