Kalender - hvornår kan et projekt blive udført?

Alt godt kommer, til den som venter. Det er et ordsprog der passer særdeles godt, når det handler om udførelse af lodrette jordvarmeboringer. Det kan nemlig kræve en god portion tålmodighed at komme fra beslutningen om at vælge lodret jordvarme til at anlægget er færdig installeret. En stor del af den ventetid skyldes jordvarmeboringerne. På siden Sådan får du lodret jordvarme er der beskrevet en række trin. Her er der nogle trin, der kan være svære at forudsige. Det er særligt trin 5, omkring indhentning af tilladelse og trin 6 omkring planlægning og klargøring, der kan svinge meget. Selve udførelsen i trin 7 kan også være svær at forudsige, hvis vi oplever nedbrud på materiel eller en særlig udfordrende undergrund.

Da vi ikke kan give faste tidsangivelser for hvornår vi ankommer, arbejder vi i stedet med to lister. En prioriteringsliste og en stand-by-liste. Prioriteringslisten angiver den rækkefølge vi forventer at udføre projekterne i. Et projekt kommer først på prioriteringslisten når der foreligger en endelig tilladelse fra kommunen, hvor klagefristen er overstået. Medmindre vi får besked om andet, sætter vi et projekt på prioriteringslisten så snart der foreligger en tilladelse, hvor klagefristen er overstået. Projektet placeres som udgangspunkt sidst på listen, medmindre der er tidsmæssige huller i kalenderen, der tillader at projektet placeres højere oppe.

Ind imellem kommer vi ud for, at et projekt på prioriteringslisten ikke er klar til at modtage boreriggen. For at holde maskineriet i gang har vi derfor en stand-by-liste. Denne liste består af projekter, der er klar til at modtage en borerig med meget kort varsel (helt ned til én dags varsel). I sådan et tilfælde starter vi fra toppen af listen og leder efter et projekt, der passer med det hul vi har i kalenderen og den type borerig vi har ledig. Vi prioriterer generelt projekter, der sikrer færrest mulige forstyrrelser på prioriteringslisten.
Et projekt kan ikke komme på stand-by-listen før der er etableret nødvendig vandforsyning og strømforsyning til udførelse af arbejdet.

Nedenfor kan du se de to lister, som vi løbende holder ajourført. Bemærk at listerne angiver den forventede arbejdstid på hvert projekt. Den faktiske arbejdstid kan være anderledes, hvis der sker nedbrud på boreriggen eller problemer med udførelse af arbejdet. Ligeledes angiver listen ikke ferier og helligdage. Du kan derfor ikke blot summere ugerne og derved regne dig frem til et udførelsestidspunkt. Vi kan også være heldige i nogle perioder at anvende flere borerigge, hvorfor flere projekter kan blive udført parallelt.

Listerne er ajourført d. 28. februar 2024.
Under listerne kan du læse nogle principper vi anvender i vores arbejde med listerne.

Prioriteringslisten

 1. 1 uges arbejde i Faxe Kommune
 2. 2 ugers arbejde i Faxe Kommune
 3. 1 uges arbejde i Næstved Kommune
 4. 2 ugers arbejde i Næstved Kommune
 5. 1 uges arbejde i Rudersdal Kommune
 6. 1 uges arbejde i Norddjurs Kommune
 7. 1 uges arbejde i Slagelse Kommune
 8. 1 uges arbejde i Hørsholm Kommune
 9. 1 uges arbejde i Silkeborg Kommune
 10. 2 ugers arbejde i Helsingør Kommune
 11. 1 uges arbejde i Stevns Kommune
 12. 1 uges arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune
 13. 1 uges arbejde i Odder Kommune

Stand-by-listen

 1. 2 ugers arbejde i Faxe Kommune
 2. 1 uges arbejde i Hørsholm Kommune
 3. 1 uges arbejde i Rudersdal Kommune
 4. 1 uges arbejde i Næstved Kommune

Principper for arbejdet med listerne

Transparens

Vi vil gerne være tydelige omkring, hvad du kan forvente af os. Borearbejde er uforudsigeligt og derfor er vi generelt tilbageholdende med at love faste tidspunkter. Hovedreglen er, at jo tættere du er på toppen af prioriteringslisten jo nemmere er det at sige noget om hvornår vi kommer. Vi giver dig gerne et estimat, så længe du forstår at det sker inden for de principper der er skitseret her. Til gengæld for den store usikkerhed omkring udførelsestidspunktet tilbyder vi transparens, så du har de bedste muligheder for at se hvordan situaitonen ser ud.

Udstyret skal holdes i drift mest muligt

Det er vores fornemmeste opgave at sikre, at udstyret arbejder kontinuerligt. Det betyder bl.a. at vi automatisk nedprioriterer opgaver, hvor bygherre ikke kan garantere os at vi kan arbejde uforstyrret eller hvor arbejdspladsen ikke er tilstrækkeligt forberedt til at vi kan gå i gang.

Hvis et projekt er øverst på prioriteringslisten og manglende forberedelse eller fleksibilitet hos kunden medfører forskydninger, forbeholder vi os retten til at flytte projektet helt ned i bunden af prioriteringslisten, for at undgå at andre projekter skal påvirkes af de opståede forskydninger.

Vi råder som udgangspunkt over én borerig, der kan udføre alle typer af projekter. Fra tid til anden råder vi også over supplerende borerigge af forskellig størrelse. Disse maskiner er ikke velegnet til alle typer af opgaver. Når sådan en maskine er ledig, tager vi det højest placerede projekt på prioriteringslisten eller stand-by-listen, der er egnet til maskinen. 

De opgaver vi påbegynder gør vi færdigt

Når vi påbegynder en opgave pakker vi ikke sammen og forlader projektet til fordel for andre projekter på prioriteringslisten. Det kan alene forekomme efter aftale med bygherre på det projekt hvor vi er i gang.

Reklamationer har høj prioritet

Vi gør os umage for at sikre, at vores arbejde er uden reklamationer. Skulle det alligevel ske, at der opstår en reklamation, betragter vi det som et projekt, der blev taget af prioriteringslisten for tidligt. 

Vi flytter ikke rundt på rækkefølgen i listerne uden det er aftalt

Du skal kunne være tryg ved, at du beholder din plads på prioriteringslisten. Derfor flytter vi ikke rundt på projekterne uden at tage kontakt.
Når vi har travlt får vi nogen gange forespørgsler fra kunder, der gerne vil betale ekstra for at vi kommer hurtigere. 
Vi tager os ikke betalt for at opprioritere enkelte kunder. Til gengæld formidler vi gerne kontakten mellem to projekter, så den kunde, der gerne vil betale for at blive prioriteret højere kan afregne direkte med en kunde, der er villig til at bytte plads i prioriteringslisten.

Projekter kan være kalendersat

Vi har fra tid til anden projekter, hvor vores arbejde skal passe ind i en kompliceret tidsplan. Sådanne projekter mærkes med ordet “kalendersat” i listen. Det betyder at når vi kommer til den aftalte dato, er vi nødt til at prioritere projektet fremfor eventuelle projekter, der måtte stå over på prioriteringslisten.

Det kan også ske at et kalendersat projekt ikke er klar til at blive udført, i henhold til den oprindelige tidsplan. I sådanne tilfælde beholder det kalendersatte projekt sin plads på prioriteringslisten, mens vi går i gang med projekter længere nede på listen.

Kalendersætning er noget vi gør når vi giver bud på større projekter.

Spørgsmål og svar

Hvorfor står mit projekt ikke på prioriteringslisten?

Den hyppigste årsag er, at der endnu ikke ligger en endelig tilladelse fra kommunen. En anden mulighed er, at du har indikeret at du ikke vidste, hvornår du var klar til at få boret, men blot ville have tilladelsen på plads. I sådan et tilfælde bedes du kontakte os og bede om at komme på listen. Din placering afgøres i så fald af, hvornår du giver besked, ikke hvornår du har fået tilladelse.

Hvorfor står mit projekt ikke på stand-by-listen?

Du skal aktivt bekræfte at du har forberedt nødvendig vandtilslutning (et udtag, der kan give 1 liter pr. sekund) og strømtilslutning (CE stik med minimum 16 ampere på egen gruppe), for at komme på stand-by-listen. Ydermere er det et krav at du har en endelig tilladelse, der har overstået klagefrist.

Kan jeg blive fremprioriteret på nogen måde?

Du kan aftale at bytte plads med et andet projekt på listen. Vi hjælper gerne med at afklare om det er muligt.

Et projekt senere på listen er fjernet, er jeg blevet sprunget over?

Der vil altid være en god grund til, at et projekt er forsvundet fra listen. Det kan f.eks. være at projektet trods endelig tilladelse ikke var realistisk at gennemføre alligevel. Det kan være at kunden efter aftale med os har droppet projektet. Det også være at projektet pga. geologiske forhold kunne udføres med mindre udstyr, der ikke egner sig til din opgave. Endelig kan det være et projekt fra stand-by-listen, der kunne lukke et hul der opstod i vores planlægning. 

Listen har ikke ændret sig i flere uger, hvorfor sker der ikke noget?

I forbindelse med store projekter, udfordringer på projekter, ferie, nedbrud, osv. kan vi risikere at færdiggørelsen af den øverste opgave tager meget lang tid.
Under corona har vi f.eks. oplevet flere langvarige nedbrud, pga. mangel på reservedele.

Der er flere projekter i min kommune, hvilket et er mit?

Giv os et kald eller send en mail, så oplyser vi dig gerne hvor du står på listen.
 

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke er besvaret her?

Du er altid velkommen til at give os et kald, hvis der er noget på denne side, der giver dig anledning til at stille spørgsmål.