Hvad koster en boring til lodret jordvarme?

Det sker at vi får henvendelser fra folk, der ønsker en tommelfingerregel for, hvad det koster at lave boringer til lodret jordvarme. Enten i form en af meterpris eller en pris pr. boring. Meterprisen, og dermed også prisen for en boring, er afhængig af mange forskellige forhold og kan derfor variere fra projekt til projekt. I stedet for en pris på selve borearbejdet, kan du læse vores side om prisen på lodret jordvarme. På den side kan du læse et par priseksempler på komplette anlæg til lodret jordvarm, men også adskilt i varmepumpedelen og borearbejdet.

Er du alligevel interesseret i at kende en meterpris eller prisen på en boring? Det er vores erfaring at baggrunden for sådan et behov, er et ønske om at sammenligne eller lave egne beregninger. Det er farligt at kaste sig ud i, fordi der er mange parametre at tage hensyn til, som bliver skjult i en meterpris eller en pris pr. boring. En jordvarmeboring kan ikke bare sammenlignes med en anden jordvarmeboring. Ligesom en meter af en jordvarmeboring ikke bare er til at sammenligne med en anden meter af en jordvarmeboring.

Spørgsmålet om prisen på en boring er typisk affødt af nogle antagelser om, hvad en jordvarmeboring kan yde. Nogen gange er antagelsen at en jordvarmeboring kan yde uendeligt, og at man derfor kan spare mange penge på at dele boringen med en nabo. Der kan bestemt være fordele ved at dele jordvarmeboringer i det der kaldes et termonet, men det halverer ikke prisen. Det der giver besparelsen er, at omkostningerne til opstilling af udstyret kan fordeles på flere boringer, og det sænker prisen.

Spørgsmålet om en meterpris er på samme måde dybt afhængig af hvor meget der skal bores. Den laveste meterpris opnås på projekter, hvor forholdene er ukompliceret og der skal bores flere kilometer. Her kan prisen komme ned omkring 850 kr. inkl. moms pr. boremeter. Den højeste meterpris forekommer omvendt på projekter med komplicerede forhold, hvor der kun skal bores et enkelt hul til et super lavenergi-hus. Her kan meterprisen godt komme over 2.000 kr. inkl. moms pr. boremeter.

Alt det her skal du som kunde hos GeoDrilling ikke spekulere på. Det er derfor du vælger at samarbejde med os. Vi giver i udgangspunktet en fast pris på at udføre borearbejdet, med udgangspunkt i oplysninger om borested, og ønsket energitilførsel til varmepumpen. Ud fra adressen kan vi undersøge eksisterende boringer i området, og derved blive klogere på undergrunden, således at jordvarmeboringen bliver dimensioneret rigtigt.

Overordnet kan man dog sige, at hvis man sammenligner etableringen af vandrette jordslanger med nedboring af jordvarmesonder, så vil boringerne generelt koste mere at etablere end jordslangerne. Der er dog i vores optik tale om en helt anden løsning, hvorfor vi har skrevet en side om de økonomiske fordele ved lodret jordvarme.