Termisk Respons Test - Test af boringens varmeledningsevne

Når et anlæg overstiger ca. 30kW i ydelse eller der er behov for en større mængde af både opvarmning og køling, anbefaler vi generelt at der udføres en prøveboring og en efterfølgende termisk respons test. Der kan være stor forskel på varmeledningsevnen af undergrunden forskellige steder i Danmark, dels som følge de forskellige jordlags varmeledningsevne, men der kan også være stor forskel i varmeledningsevnen i samme typer af jordlag. Med en termisk respons test kan anlægget dimensioneres, så der hverken bores for meget eller for lidt.

Udførelse af termisk respons test

En termisk respons test forløbet således, at der indledningsvis laves en jordvarmeboring med den forventede dybde og udførelsesmåde, der påtænkes i det endelige projekt.

Efter borehullet har fået lov at hvile sig kommer GeoDrillings sarmarbejdspartner og foretager selve testen. Det sker ved at borehullet logges og en enhed kombles på boringen, som opvarmer og cirkulerer væsken i sonden. Den tilførte energi og “responsen” fra boringen logges kontinuerligt. Den termiske respons test tager ca. 48-72 timer at udføre, i hvilken periode der skal være strøm tilkoblet testaggregatet.

Efter testen hjemtages data, som analyseres med henblik på at bestemme den faktiske varmeledningsevne i borehullet, sammen med den uforstyrrede undergrundstemperatur og borehulsmodstanden. Disse parametre er de vigtigste for at kunne opnå en korrekt dimensionering af et lodret jordvarmeanlæg.

Når borefeltet er blevet projekteret kan prøveboringen indgå som en del af det færdige anlæg, hvorved omkostningerne til prøveboringen i nogen grad genvindes. Omkostningerne ved den termiske respons test er meget hurtigt tjent hjem, i forhold til situation hvor man enten over- eller underdimensionerer borefeltet. 

Udførelse af termisk respons test

En termisk respons test kan også give en indikation af kvalitet af det borearbejde der er blevet udført. En jordvarmeboring er ikke bare “et hul med slanger i”. Det kræver de rette kompetencer at sikre, at der etableres en jordvarmeboring med så lav borehulsmodstand som muligt. Det kræver bl.a. en korrekt afpropning og at der anvendes det korrekte materiale til afpropning.

Ved hjælp af datalogningen fra testen er det også muligt at give en indikation af, om der er områder af borehullet, der ikke er afproppet ordentligt.