Fra elvarme til varmepumpe med lodret jordvarme

Elvarme er markant anderledes end de typiske opvarmningsformer i danske husstande. I stedet for et centralvarmeanlæg, hvor der cirkulerer varmt vand i gulvet eller i radiatorer, etableres elvarme ved at indstøbe kabler i gulvet eller koble en elradiator til en stikkontakt. Med elvarme konverteres strømmen fra elnettet til varme, og da der ikke er noget tab herved er der 1 kWh varme i 1 kWh strøm fra elnettet. Virkningsgraden er derfor på 100%.

Driftsøkonomi

Et korrekt registreret hus får rabat på elregningen, hvorved alt elforbrug over 4.000 kWh koster ca. 1,65 kr. pr. kWh.

En jordvarmepumpe der skal erstatte elvarme har typisk en virkningsgrad mellem 300% og 400%. Det skyldes at varmepumpen “suger” energi ud af jorden, hvorved der kommer 2-3 kWh fra jorden, for hver 1 kWh fra elnettet. Det svarer til at varmen ca. koster mellem 0,55 kr. pr. kWh og 0,41 kr. pr. kWh.

Ved at skifte til en jordvarmepumpe er der en besparelse på mellem 67-75%. 

Fra 1997 til 2012 er el-prisen steget med 4% årligt, det er dog uden at indregne den afgiftslempelse der gælder for huse som er opvarmet med el. Når du har ren elvarme rammes du 3-4 gange så hårdt af prisstigninger på el, sammenlignet med en varmepumpe.

Vedligehold/Driftsopgaver

Elvarme passer helt sig selv, da energien kommer fra elnettet. Det eneste der kræves er en udskiftning af elradiatorer når de ikke længere virker.

En varmepumpe med lodret jordvarme får energien fra elnettet og fra jordvarmeboringer på grunden. En varmepumpe passer dermed også sig selv, men her er i øjeblikket et lovpligtigt årligt servicebesøg, som skal sikre at varmepumpen kører som den skal. Sonden i en jordvarmeboring har typisk en forventet levetid på mellem 50 og 100 år.

Værdistigning

Den store driftsmæssige besparelse ved at skifte til en varmepumpe må intuitivt give anledning til en værdistigning. De fleste ville nok betale mere for det samme hus, hvis det var billigere at bo i det. Spørgsmålet er bare hvor meget?

“Netværk for energirenovering” har fået lavet en rapport, der viser energimærkets effekt på salgsprisen. Vi har skrevet lidt om det på siden: Få en værdistigning på dit hus med lodret jordvarme. 

Som et eksempel tager vi et hus på 150m2, der bruger 21.000 kWh el til opvarmning årligt. Samtidig indeholder bygningreglementet en straf til elopvarmning, der gør at forbruget skal multipliceres med 2,5. Med et forbrug på ca. 140 kWh pr. m2 (21.000 / 150), og med straffen indregnet vil det havne i energimærke G. Med lodret jordvarme vil tallet i stedet blive 47 kWh pr. m2 (21.000 3 / 150). Indregnes straffen bringer det huset op på energimærke C. Ifølge rapporten fra “Netværk for energirenovering” vil springet fra G til C give en værdistigning på 3.314 pr. m2. Springet fra energimærke G til C giver altså i eksemplet en anslået værdistigning på 497.100 kr.

Det hører selvfølgelig med at hele husets varmesystem skal omlægges til et vandbåret centralvarmesystem, men med værdistigningen og den årlige besparelse bør det være overkommeligt.

Undtagelsen er dog hvis der er tale om et fritidshus, som kun sjældent opvarmes. Her er det usikkert hvor meget værdien stiger, og besparelsen begrænses hvis huset kun bruges i de varme måneder.

Værdistigning

Når der er en årlig besparelse på mellem 20-60%, må der intuitivt være en værdistigning på huset. De fleste vil være parate til at betale mere for et hus, der koster mindre at bo i, alt andet lige. Spørgsmålet er bare hvor meget?

“Netværk for energirenovering” har fået lavet en rapport, der viser energimærkets effekt på salgsprisen. Vi har skrevet lidt om det på siden: Få en værdistigning på dit hus med lodret jordvarme.

Som et eksempel tager vi et hus på 150m2, der bruger 2.180 m3 gas årligt, med et fyr der har en virkningsgrad på 85%. Med et forbrug på ca. 160 kWh pr. m2 (2.180 * 11 / 150), vil det havne i energimærke D. Med lodret jordvarme vil tallet i stedet blive 45 kWh pr. m2 (2.180 * 0,85 * 11 / 3 / 150). For at finde energimærket skal forbruget dog multipliceres med 2,5 ifølge reglerne. Det bringer huset op på energimærke C. Ifølge rapporten fra “Netværk for energirenovering” vil springet fra D til C give en værdistigning på 788 pr. m2. Springet fra energimærke D til C giver altså i eksemplet en anslået værdistigning på 118.200 kr.

Nyere huse der har energimærke C eller bedre, ser dog ikke ud til at kunne høste nogen større værdistigning på et bedre energimærke.

Hensyn til miljøet

Med lodret jordvarme bruges der strøm fra elnettet, og udledningen afhænger altså af hvor miljøvenlig strømproduktionen foregår. Da energien kommer fra samme sted følger reduktionen i CO2 udledningen den bedre virkningsgrad. Det vil sige at CO2 udledningen også reduceres med 65-75% ved at skifte elvarme ud med en varmepumpe.