Økonomiske fordele ved lodret jordvarme

Varmepumper generelt går i øjeblikket sejrsgang i Danmark. Der er mange penge at spare for de der skifter olie- eller gasfyret ud med en varmepumpe. Mens luft/vand varmepumper og varmepumper forsynet fra vandrette jordslanger er bredt kendt i befolkningen, er kendskabet meget lavere når det gælder lodret jordvarme.

En kort opsummering af fordelene ved varmepumper generelt, er:

  • Høj virkningsgrad
  • Mærkbar besparelse på varmeregningen.
  • Lavere CO2 udslip.
  • Fradragsberettiget i forhold til boligjob ordningen.

Lodret jordvarme har de samme fordele som andre varmepumper, og mere til. Den eneste “ulempe” er at investeringen er større, sammenlignet med traditionel jordvarme ser lodret jordvarme dyrt ud, men når man tager alle de ekstra fordele med i betragtningen, indser man hurtigt at der er tale om en helt anden løsning. GeoDrilling laver gerne en økonomisk sammenligning med tilbagebetalingstid for forskellige opvarmningsformer. Nedenfor kan du læse om nogle af de ekstra fordele ved lodret jordvarme.

Højere virkningsgrad end luft/vand og traditionel jordvarme

Temperaturen i undergrunden er konstant året rundt, og således ikke påvirket af solskin eller lufttemperatur. En boring til lodret jordvarme kan derfor generelt forventes at have en højere gennemsnitlig brine-temperatur end traditionel jordvarme baseret på horisontale slanger. Den højere temperatur giver en endnu højere virkningsgrad på varmepumpen.

Større besparelse på varmeregningen

Idet virkningsgraden for lodret jordvarme er bedre end andre løsninger, er det også med til at give en større årlig besparelse, da der skal tilføres mindre energi fra elnettet for at opnå den ønskede temperatur.

Ingen reetablering af opgravet have

Selv et hus på en lille grund har mulighed for at få lodret jordvarme, fordi selve boringen ikke fylder ret meget mere end 4 havefliser. Det eneste der kræves er en adgangsvej til boreriggen, og rørføring fra boringen og ind til huset. 

Boligen stiger i værdi

Andre løsninger baseret på vedvarende energi har ofte en eller anden del, som påvirker boligens værdi i negativ retning. Det gælder solpanel og solceller, der er synlige på taget. Det gælder traditionelle jordslanger, der optager et betydeligt areal under overfladen, og forhindrer muligheden for tilbygning eller haveskur på det anvendte areal. Og det gælder luft/vand varmepumper, der har en udvendig del, som står og brummer når anlægget er i drift.

Lodret jordvarme er fri for disse ulemper, som gør det svært at beregne effekten af en energibesparelse på boligens værdi. 

En jordvarmeboring kan også bruges til køling

Ligesom en temperatur på omkring 8 grader i undergrunden egner sig fortrinligt til opvarmning, når der er frostgrader i luften, så er 8 grader også en god temperatur til køling når det er sommer i Danmark. I nye huse med høj isoleringsgrad, kan det være en fordel at indtænke køling om sommeren på lige fod med opvarmning om vinteren.