Processen - sådan får du lodret jordvarme

At få installeret lodret jordvarme kan være en relativt lang proces. Fra ideen opstår til projektet er afsluttet går der meget sjældent mindre end 3 måneder. Det er derimod meget almindeligt at der går et år. Som forbrugere er vi efterhånden vænnet til, at kunne få indfriet vores ønsker kort tid efter at vi har truffet en beslutning. Købsprocessen for andre beslutninger i samme prisklasse som lodret jordvarme, kan også typisk gennemføres på langt kortere tid.

Vi oplever jævnligt at tilstedeværelsen af tilskudsordninger, en lav oliebeholdning i olietanken eller et udtjent gasfyr, skaber et ønske om en hurtig proces. Ideen om lodret jordvarme opstår måske i løbet af sommeren, og drømmen er at anlægget er installeret inden det for alvor er blevet fyringssæson. Det er sjældent muligt at indfri dette ønske. Når det er sagt er der selvfølgelig måder hvorpå processen kan fremskyndes.

I det følgende får du en trinvis guide til et ideelt projektforløb. Hvert trin indeholder nogen tips til, hvordan det enkelte trin kan fremskyndes.

1. Få afklaret eventuelle spørgsmål du måtte have om lodret jordvarme

Ved at befinde dig på denne side er du allerede godt i gang med dette trin. På den øvrige del af hjemmesiden finder du også mange svar på typiske spørgsmål om lodret jordvarme.
Mange er fristet til på dette tidspunkt at kontakte deres kommune og spørge til mulighederne for at etablere lodret jordvarme på projektadressen. Vi anbefaler at du i stedet kontakter os, da enkelte kommuner har en politisk holdning til lodret jordvarme, som farver de anbefalinger der gives.

Vi hjælper gerne med at vurdere om der er umiddelbare forhindringer for at gennemføre projektet.

2. Få en idé om prisniveauet på lodret jordvarme

Inden du bruger for meget energi på resten af processen, er det en god idé at orientere dig om et forventet prisleje på lige netop dit projekt. På vores side “Hvad koster lodret jordvarme” er der priseksempler på to almindelige situationer: (1) Installationen i et standardstørrelse nyt hus og (2) Installationen i et hus med et standardforbrug.
I det første tilfælde, med det nye hus, er den samlede pris meget afhængig af størrelsen på huset, der meget direkte påvirker størrelsen på varmepumpen.
Nye huse ligger meget ofte omkring 250.000 kr. inkl. moms, når huset er max 200 m2. Herefter kan man som tommelfingerregel tillægge 120.000 kr. for hver 100 m2 huset er større. 
I det andet tilfælde, med det eksisterende hus, er den samlede pris i stedet afhængig af isoleringsgraden og dermed hvor stort det nuværende energiforbrug er.
Eksisterende huse starter typisk på 350.000 kr. inkl. moms, når energibehovet er ca. 18.000 kWh (Svarende til 2.000 liter olie eller 1.800 m3 gas),
Herefter stiger prisen på borearbejdet ret lineært, mens prisen på varmepumpen udvikler sig mere afdæmpet.
Eksempelvis kan lodret jordvarme til et hus med et energibehov på 36.000 kWh godt koste 475.000 kr. inkl. moms.

Der er selvfølgelig undtagelser fra de nævnte generelle eksempler. Derfor er du meget velkommen til at kontakte os og få et bud på et prisleje i lige netop din situation.

3. Få et tilbud på en jordvarmepumpe fra en installatør

Når du har besluttet at prisniveauet er acceptabelt, skal du have fat i en installatør. Det er installatøren, der skal afgøre den præcise størrelse på jordvarmepumpen. Det er også installatøren, der tilslutter varmepumpen og forbinder varmepumpen med de boringer vi evt. skal etablere. Jordvarmeboringer fungerer fint sammen med alle helt almindelige jordvarmepumper. Der er derfor ikke specielle krav til hvilken installatør du vælger. Vi anbefaler dog at du benytter dig af en installatør, der som minimum er åben overfor lodret jordvarme og gerne en der har direkte erfaring med det.

Hvis du oplever at den installatør du vælger er skeptisk omkring lodret jordvarme eller ligefrem præsenterer dig for en af myterne om lodret jordvarme, anbefaler vi at du vælger en anden installatør. Skepsis overfor lodret jordvarme er et udtryk for uvidenhed, og uvidenhed kommer med fare for at der skal betales lærepenge. Når det er sagt bistår vi gerne med at gøre en installatør tryg ved lodret jordvarme. Kender du ikke selv en installatør kan vi hjælpe dig med at anbefale en, der har erfaring med lodret jordvarme.

Udfaldet af det her trin skulle gerne være, at du sidder med et tilbud på en jordvarmepumpe, samt en energiberegning (også kaldet en dimensioneringsrapport).
Her er der ikke tale om en varmetabsberegning på huset, men en beregning foretaget af en varmepumpeproducent, som f.eks. Klimadan, Thermia, Vølund, Bosch, Nilan, Vaillant, Viessmann eller lignende.

4. Få en budgetpris på jordvarmeboringerne

Når du sidder med en energiberegning har du forudsætningerne i orden, for at få en mere præcis idé om, hvad lodret jordvarme vil koste på dit projekt.
Send os energiberegningen på mail@geodrilling.dk sammen med en angivelse af hvilken adresse projektet vedrører,
Vi sender dig derefter en budgetpris, der i langt hovedparten af tilfældende vil være den pris på borearbejdet du ender med at skulle betale.
Senere trin i processen kan dog medføre yderligere omkostninger på borearbejdet.

Efter dette trin har du både en pris på varmepumpe og installation, samt en pris på borearbejdet.
Enkelte kunder udtrykker ønske om at købe én samlet leverance med både varmepumpe og boringer.
Da det er to meget forskellige typer af ydelser, kan det ikke anbefales at samle dem, da det altid medfører et risikotillæg på prisen, som lige så godt kunne være undgået.
Er ønsket om at købe en samlet pakke så stor, at du er indstillet på at betale risikotillægget, anbefaler vi at du kontakter os telefonisk for nærmere dialog.

5. Igangsæt projektet med ansøgning om tilladelse

Lodret jordvarme kræver en tilladelse fra din kommune. Arbejdet med at ansøge om tilladelse er noget vi varetager som en del af entreprisen.
Dette trin er afgørende for, hvor hurtigt du kan realisere dit projekt. Sagsbehandlingstiden svinger meget fra kommune til kommune. Vi har set eksempler på tilladelser der er givet inden for 1 måned, men ofte tager det op til 3 måneder og nogen gange mere.
Når tilladelsen er givet er der altid 4 ugers klagefrist, hvor man kan risikere at få tilladelsen trukket tilbage.

Realistisk set skal det forventes at dette trin samlet taget mellem 3 til 6 måneder.

6. Planlægning og klargøring til boreriggens ankomst

Først når tilladelsen er endeligt i hus kan borearbejdet planlægges. Det foregår på den måde, at vi har en prioriteringsliste over de projekter, hvor der ligger en endelig tilladelse. Projektet kommer først på listen, når klagefristen på de 4 uger er overstået, medmindre man som bygherre selv ønsker at tage ansvaret for, at der ikke kommer opsættende klager.
Hvornår arbejdet kan udføres afhænger derfor af, hvor mange andre projekter der allerede står på listen.
Endvidere er borearbejde meget uforudsigeligt, så på dette tidspunkt er det typisk kun muligt at angive en forventet opstart inden for et givent kvartal.
Når projektet finder vej til toppen af listen er det typisk muligt at angive en opstartsuge med forbehold for at der kan opstå uventede udfordringer.
 
Nogen gange er det øverste projekt på prioriteringslisten ikke klar til boreriggens ankomst. Det kan efterlade huller i planlægningen, som vi skal have udfyldt.
Til dette formål har vi en stand-by liste. Her noterer vi projekter, hvor der ligger en endelig tilladelse, og hvor der ligger en bekræftelse på at pladsen er klar til boreriggens ankomst.
Opstår der et hul i planlæningen kontakter vi et passende projekt på stand-by listen og forhører os om muligheden for at dukke op med meget kort varsel.
 
Det bedste du kan gøre, når du får en tilladelse, er at sørge for nødvendig vand og strøm er tilgængeligt på adressen.
Vi skal normalt bruge et kraftstik med 16 ampere på egen gruppe og en vandtilslutning der minimum kan levere 1 liter pr. sekund.
(Du kan med fordel undersøge hos dit spildevandsselskab, om du kan spare afledningsafgiften på det vand, der bliver brugt under borearbejdet)
Derudover skal pladsen være ryddet og borestedet besluttet.
Vi kommer gerne ud i løbet af klagefristen for at afklare at adgangsforhold, vand og strøm er som det skal være.
 
Normalt kan arbejdet udføres inden for 3 måneder efter den endelige tilladelse er givet, men der kan gå væsentligt længere tid, når vi har travlt.
Vi har også eksempler på at kunne starte op få uger efter tilladelsen er givet, men det hører til sjældenhederne.
Du kan holde dig orienteret om hvor lang ventetid der er, fra færdig tilladelse til udførelse, ved at kigge i vores kalender.
 

7. Udførelse af borearbejdet

Når boreriggen ankommer er det vigtigt at den kan arbejde uhindret. På husbyggerier betyder det ofte, at der ikke kan foregå andre udvendige arbejder. Boreriggen er stor og kan ikke flyttes eller afbrydes mens arbejdet pågår. Borearbejde tager den tid som det tager.
Det værste du kan gøre i denne del af processen er at have faste forventninger til hvornår arbejdet skal være færdigt.
Nedbrud på boreriggen eller uventede forhindringer i undergrunden kan forlænge dette trin med dage og i værste fald uger.
Almindeligvis tager arbejdet ca. 1 uge pr. boring
 
Når borearbejdet er slut indsender vi den nødvendige dokumentation til Danmarks og Grøndlands Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS). Borearbejdet bliver optaget i den nationale boredatabase og der indsendes jordprøver fra boringen.
 

8. Installation af varmepumpen

Når boreriggen har forladt pladsen stikker der to sonde-ender op af jorden, der hvor der er blevet lavet boringer.
Herfra overtager installatøren. Boringerne kobles sammen og føres ind i huset.
Nogle installatører udfører kun det indvendige installationsarbejde. I disse tilfælde kan vi tilbyde at trække de vandretliggende rør billigst i regning.
 
På de projekter hvor et gasfyr eller et oliefyr er havareret kan det nogen gange være hensigtsmæssigt at installere varmepumpen før borearbejdet udføres.
I så fald kører varmepumpen udelukkende på elpatron indtil boringerne tilsluttes.
Prisen for at køre på elpatron er naturligvis højere end den vil være normalt, men får man huset registreres som elopvarmet fra det tidspunkt varmepumpen sættes op, koster det ca. det samme at køre på elpatron som at fyre med olie.
 
På dette trin skal du være opmærksom på at installatøren for udarbejdet en trykprøvning af slangerne i jorden, inden varmepumpen tilsluttes.
Det er også vigtigt at der bliver udarbejdet en målfast tegning over alle slangers placeringer på grunden.
Begge dele skal bruges til at færdigmelde anlægget hos kommunen.
 
Når du er færdig med dette trin har du en fungerende varmeinstallation og kan glæde dig over at varme (og måske køle dit hus) ved hjælp af undergrunden.
Men dit projekt er ikke helt færdig her.
 

9. Færdigmelding af installationen

Når anlægget er installeret skal installatøren foretage en færdigmelding til kommunen. Færdigmeldingen er en betingelse for at opnå den lave elafgift, der er knyttet til elopvarmning. Det foregår sådan at kommunen registrerer i BBR at dit hus er elopvarmet. Herefter kan du oplyse din el-leverandør om, at du er berettiget til en lavere elafgift for alt strøm, der kommer udover 4.000 kWh årligt.
 

10. Nyd dit nye lodrette jordvarmeanlæg

Tillykke! Du kan nu nyde frugten af din beslutning om at investere i lodret jordvarme.