Energiindeks Danmark 2013

  • Post category:Nyheder

Mandag morgen har offentliggjort Energiindeks Danmark, som er lavet for første gang her i 2013. Rapporten tager pulsen på energiforbruget i kommuner og virksomheder.

Rapporten bygger på svar fra 11 % af landets 1.000 største virksomheder, samt 23 ud af landets 98 kommuner. Den udarbejdes i det lys at Danmark med regeringens målsætning skal være fri af fossile brændstoffer i 2050. Det er en stor opgave som ikke løses på et par enkelte år, og derfor belyser energiindekset bl.a. i hvor høj grad der er sat fokus på energiforbrug i kommuner og virksomheder.

Det er muligt at download Energiindeks Danmark 2013 på denne adresse: https://www.mm.dk/energiindeks-danmark-2013

Set fra vores perspektiv er der meget at ønske sig. Lodret jordvarme behandles ikke direkte, men idet lodret jordvarme er en større investering end andre vedvarende energiløsninger, er tilbagebetalingstiden typisk længere samtidig med at afkastet er større.

Hvis nogen skulle være tiltrukket af større investeringer med et bedre afkast, så burde det netop være de store virksomheder og kommunerne, der kan bære investeringerne og dermed høste det større afkast.

Desværre viser rapporten at kun hver femte offentlige eller større virksomhed investerer i løsninger, med en tilbagebetalingstid på over 4 år. Der er ikke mange vedvarende energiløsninger, der har en tilbagebetalingstid, der er 4 år eller kortere, og de der har dette giver som regel et dårligere afkast på længere sigt.

Man kan håbe af forfatterne af rapporten vælger at udvide skalaen til at omfatte endnu længere tilbagebetalingstider, og at energiindekset for 2014 viser en stigende tendens.

GeoDrilling