Husets værdistigning

  • Post category:Nyheder

 Vi har opdateret hjemmesiden med en ny side, der både giver et teoretisk og praktisk perspektiv på, hvilken værdistigning der kan forventes med lodret jordvarme.

elvom lodret jordvarme normalt giver en stor årlig besparelse på varmeregningen, har investeringen nogle gange en størrelse, der giver en lang tilbagebetalingstid. På den måde ser jordvarmeboringer ud til at være en ufordelagtig måde at forsyne sin varmepumpe med energi fra naturen på.

Heldigvis siger økonomisk teori at en årlig besparelse bør medføre en værdistigning, og det er også eftervist i flere undersøgelser, dog ikke specifikt vedr. lodret jordvarme. Der er ikke noget facit for hvor stor værdistigningen er, da energiforbedringer ofte har nogle negative effekter på prisen som er svære at opgøre, lodret jordvarme er dog stort set fri for disse ulemper.

Samlet set tyder det dog på at værdistigningen er en væsentlig del af at vurdere, om det kan betale sig at investere i lodret jordvarme! Vores nye side indeholder et konkret eksempel herpå.

GeoDrilling