Information om lodret jordvarme

  • Post category:Nyheder

GeoDrilling har i uge 35 afholdt et arrangement om lodret jordvarme, der løb over fire dage. Deltagerne kunne bl.a. se vores borerig arbejde.

I forbindelse med at vi skulle bore i nærheden af vores hjemby besluttede vi os for at afholde et arrangement, hvor vi kunne give bred information om lodret jordvarme til udvalgte interesserede. Med det store behov der for at udbrede kendskabet til lodret jordvarme og formidle de miljømæssige fordele, der ved vores arbejdsmetode, sendte vi invitationer til både VVS-firmaer, rådgivere, miljøsagsbehandlere ved alle landets kommuner, miljøstyrelsen, pressen, enkelte politikere i folketinget og andre samarbejdspartnere.

Vi kunne med stor fornøjelse konstatere et flot fremmøde, hvor alle grupper var repræsenteret. Der var flere som var kommet hele vejen fra hovedstadsområdet, for at se boreriggen arbejde og høre nærmere om vores boremetode til lodret jordvarme. Det brede udsnit af fremmødte gav en spændende dialog alle fire dage, og vi var så heldige med både vejr og borerig, at de fleste fik muligheden for at se flere forskellige dele af arbejdet. Vi fik også rig mulighed for at fortælle om vores tanker om jordvarmebekendtgørelsen til både miljøsagsbehandlere, miljøstyrelsen og til næstformanden for miljøudvalget i folketinget – Anni Matthiesen.

For de der ikke kunne deltage, eller som ikke kan læse artiklen i Jydske Vestkysten, har vi skudt nogle enkelte billeder, som viser lidt af det man kunne se de fire dage. Opgaven var på flere forskellige måder lidt speciel, hvilket man skal have for øje, når man gennemser billederne.

Når boreriggen arbejder er der behov for vand, idet der skyllebores. Grundvandet stod meget højt på denne adresse, hvorfor vi let kunne lave en boring, hvorfra vi kunne hente tilstrækkelige mængder vand til at forsyne boreriggen. Normalt laver vi ikke en vandboring på stedet, selvom det kunne være oplagt at etablere en haveboring til vanding af haven i samme omgang. Derudover havde kunden mulighed for at bortskaffe boremudderet på grunden, hvorfor vi kunne grave det ud af containeren efterhånden som det var nødvendigt. Normalt køres boremudderet væk, fordi det ikke egner sig til at udlede på en parcelhusgrund.

Endelig viser billederne også en færdig boring, som vi efterlader den, når kunden selv vil etablere den lovpligtige inspektionsbrønd. Der er også et billede af en færdig inspektionsbrønd over terræn. Mange vælger at etablere inspektionsbrønde under terræn, men i dette tilfælde ville kunden gerne have synlige brønde.

Til sidst er der et billede, der illustrerer, hvor lidt “skade” vores borerig laver i haven. Selv om vi på denne sag ikke udlagde køreplader kan det kun svagt antydes på billedet hvor boreriggen har kørt. Muldvarpeskudene skæmmer haven væsentligt mere end boreriggen.

Vi betegner arrangementet som en succes og vi har hørt fra flere, som gerne ville have deltaget, hvis et lignende arrangement blev afholdt på Sjælland. Vi arbejder derfor på at finde en passende opgave, hvor en fremvisning kan lade sig gøre. Vil du være sikker på at blive inviteret, så tilmeld dig på siden “Kom og se“.

Vi har fået flere positive tilbagemeldinger på arrangementet, og vi har fået lov at gengive en af dem nedenfor.

Sagt om arrangementet

Tak for et meget flot arrangement. Det er virkelig noget en sagsbehandler i kommunerne kunne blive meget mere oplyst om hvad de skal give tilladelse til, og også hvilke vilkår som vi skal stille i en tilladelse til energiboringer.Et flot arrangement og tak til jer fra Geodrilling. I virker meget professionelle og har de kompetencer som vi kun kan blive klogere på.Hils dem alle og ikke mindst dem der arbejde på riggen.Venlig hilsenHans Otzen Jord & Grundvand Varde Kommune