Præsentation af termonettet i SE Next Step Challenge

  • Post category:Nyheder

I løbet af foråret 2018 har GeoDrilling deltaget i SE Next Step Challenge, som er en del af Scale Up Denmark. Her deltager forskellige virksomheder inden for forskellige brancher, og får sparing på deres idé og forretningsmodel.

GeoDrilling deltog med ideen om at udbrede fjernvarmen til tæt på 100% af Danmark, ved hjælp af termonettet som teknologi.

På finaledagen havde hver virksomhed 5 minutter til at “pitche” ideen, og her kan du se et Youtube klip af GeoDrillings præsentation. Noget utraditionelt fremfører vores direktør Søren Skjold Andersen et digt. Teksten kan du læse under videoen.

Jeg skal bede Jer vente med at klappe til jeg slutter
Der er ikke tid til bifald undervejs, med kun 5 minutter.

Ser I, nu skal I bare høre noget business-lingo,
Fra et tomt jakkesæt, der spiller bullshit bingo!

Ej, helt ærligt, det gider jeg ik….
I stedet starter jeg med lidt kritik!

Det er energiforbrug i den forkerte retning,
der bringer den her verden i ringe forfatning.

Når vi bare bruger energi, med hovedet under armen,
Får moder jord svært ved at komme af med varmen.

Naturen viser os allerede hvordan vi skal gøre,
måske den tænker: ”Hvor svært kan det være?”

Vi kan lære af træet med både rødder og blade,
og lave en løsning der gør flere mennesker glade.

Ej, man kan da ikke pitche kun med rim?
Jo! Hvis man har slides, der fungerer som lim!

Mit navn er Søren Skjold Andersen, og jeg er barn af område fire.
Det er der, hvor man også gør, det man går og siger.

Onde tunger kalder det den rådne banan,
Her sker afbrænding af olie og oktan.

I fremtiden jeg spår, at lykken dem tilsmiler,
Når oktanen erstattes af selvkørende biler

Det er dog ikke til at komme uden om,
at landsbyerne risikerer energifattigdom

For selv når landet oplever højkonjunktur,
Bliver der ikke investeret i den nødvendige infrastruktur

Det er derfor et godt sted at starte, hvis vi skal gøre kål,
På i hvert fald to af de 17 verdensmål.

At komme i gang med verdensmålene er let,
hvis vi starter med et termonet.

Med grøn og billig varme er det ikke lyv,
At vi kan yde et væsentligt bidrag til mål nr. 7

Måske du tænker, åh nej, blir han ved at rime,
Kan jeg styre mig, kan jeg lade være at grine?

Et godt grin gør starten på gode relationer,
Hvormed der kan løses problemer i store portioner

Sådan noget skal til for at vende bøtten,
Og opnå det der er udtrykt med mål nummer sytten

I totusindeogfjorten rejste jeg ind på tinge,
For at berette hvad fremtiden ville bringe.

Med lidt undervisningsmateriale og alt min charme,
Skulle energiudvalget lære noget om fjernvarme

Et fantastisk koncept, der kan blive endnu feder,
Hvis bare vi kan få det udbredt til nogen flere steder

Og det er altså det, ideen med termonettet handler om.
En ny infrastruktur til fjernvarme, baseret på UISOLEREDE kollektive rør og INDIVIDUELLE jordvarmepumper

Fjernvarme er ikke kun varme fra et fjernt sted,
En anden service kan automatisk følge med.

At fjerne varme kan være til stor gavn,
Vi kalder det køling, det har faktisk et navn.

Termonettet motiverer også til energirenovering,
det medfører yderligere investering.

Investeringer resulterer i job,
Rådighedsbeløbet det går op!

Det er en løsning der er let at skalere,
Derfor er den også nemmere at eksportere

Det er godt for betalingsbalancen,
det bringer velstand ind over grænsen.

Mens fjernvarme i Danmark dækker det meste af landet,
Er billedet i EU noget fuldstændig andet.

Her er dækningen kun på 12 procent
Det er virkelig et billede, der er brug for at få vendt

Halvdelen skal være dækket i totusindeoghalvtreds
Det er hvad der skal til, for at gøre EU tilfreds!

Bemærk, at udgangspunktet er konventionelle metoder,
Vi risikerer at beholde halvdelen af alt det der sviner og soder

Opvarmning med olie og gas er termodynamisk kriminalitet.
Det er endvidere en trussel for vores suverænitet.

I stedet for at kaste bomber,
skal vi installere jordvarmepumper.
Men vi vil ikke opfattes som tumper
Det store spørgsmål er derfor prisen,
Eller som man siger i område fire: “Hvad koster grisen?”

Vi kan få indblik gennem tal fra Grøn Energi,
Der viser hvilke varmekilder, der er fornuft i.

Et sammenligningsgrundlag, der for termonettet er hårdt,
Fordi med levetiden i betragtning er afskrivningen for kort.

To konkrete modeller med termonettet er præsenteret,
Et der er kollektivt og et der er privat organiseret

Men der er altså meget, der ikke er kapitaliseret.

Det er lidt ligesom at skifte et paradigme,
Det er ikke noget man bare gør, fra time til time

Så hvornår tager termonettet rigtig fart,
Jeg ved det ikke præcist men det sker snart.

Termonettet er ikke bare et enkelt produkt,
Det er en platform, som et træ der bærer frugt

Glem tanken om at det ikke kan implementeres
Det er nemlig allerede blevet demonstreret

Og det er sket til en fornuftig pris,
der fortrængte olie, koks og flis.

Det her termonet blev lavet sidste år,
Det ligger i en nyudstykning i Silkeborg

Termonettet kan give anledning til ny innovation og industri,
Hvor der vil være gavn af at bruge jorden som batteri.

Det kræver dog mod, mod og mandshjerte,
som i Middelfart kommune, hvor der er nogen der har det.

I en grad hvor det bliver hyldet nationalt,
Af RealDanias Klima100, der for tiden går viralt.

En skov kan starte med bare et enkelt træ,
Der udvikler og spreder sig, dag for dag.

Hvad verdensmålene har i idealisme,
Konkretiserer vi i termonettet til realisme.

Hvor diskussionen om energi ofte splitter
Er termonettet en idé, der fletter!