Jordvarmeboringer med hensyntagen til miljøet

Der findes mange forskellige boremetoder, som kan bruges til at etablere jordvarmeboringer. Det er ikke alle, som er lige velegnede, i forhold til at beskytte de forskellige vandlag i undergrunden mod sammenblanding. Vi har erfaring fra flere forskellige boremetoder, og kan derfor være med til at sikre, at den rigtige boremetode bliver valgt til lige netop din opgave.

Jordvarmesonden vi monterer til at optage energien, installeres selvfølgelig efter kundens ønske, men vi anvender som standard robuste plastslanger i et enkelt loop. Vi fraråder generelt sonder af aluminium pga. risikoen for korrosion af rørene, som beskrevet i miljøprojekt nr. 1238 2008, udarbejdet af miljøstyrelsen.

Med erfaring fra over 200 boringer i hele landet, har vi en god dialog med langt de fleste kommuner. Du kan derfor have glæde af at inddrage os i processen allerede inden, der søges om tilladelse til etablering af anlægget.

Close Menu