Netværk og samarbejdspartnere

Der er ingen der ved alt hvad der er værd at vide om alt – heller ikke os. Derfor engagerer vi os i en række netværker, projekter, og har dygtige samarbejdspartnere. Nedenfor finder du et udvalg af forskellige samarbejdspartnere og netværk, hvor vi deltager.

Det tyske firma geoENERGIE Konzept er et rådgivende firma med geologer og ingeniører, der har det som sin spidskompetence, at dimensionere jordvarmeanlæg. Med erfaring fra over 1.400 planlagte anlæg, besidder geoENERGIE Konzept en enorm viden om korrekt dimensionering af jordvarmeanlæg til både opvarmning og køling.

CLEAN er Danmarks førende cleantech-klynge, der forsøger at samle erhvervsvirksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder, i forskellige projekter med klimatilpasning som det centrale tema.

GeoDrilling er som kernemedlem repræsenteret i CLEAN’s bestyrelse, og vi arbejder for at lodret jordvarme bliver tænkt ind i den grønne omstilling, både til opvarmning og køling.

Next Step Challenge er en del af Scale Up Denmark. Det er et program for vækstvirksomheder, hvor eksperter med branchekendskab giver virksomheder feedback på deres forretningsmodeller.

GeoDrilling deltog i SE Next Step Challenge i 2018 og er dermed alumni fra programmet.

Grøn Energi er en tænketank under Dansk Fjernvarme, hvor der laves analyser og innovationsprojekter, med henblik på at dokumentere fjernvarmens nøglerolle i den grønne omstilling.

GeoDrilling er partner i foreningen, med henblik på at videreudvikle vores idé om et termisk smart grid, som vi tror på er fremtidens fjernvarme.

Close Menu