Personer - hvem kan du komme i kontakt med?

Søren Skjold Andersen

Når du ringer til GeoDrilling får du ofte fat i Søren. Det er ham du skal snakke med når du overvejer lodret jordvarme og har tekniske spørgsmål. Søren har været beskæftiget med lodret jordvarme siden han i 2011 blev medlem af bestyrelsen i det daværende GeoDrilling, som hans far havde stiftet i samarbejde med en lokal brøndborer i 2010. Nogle år senere stoppede samarbejdet med brøndboreren og Søren indtrådte som direktør i et nyt selskab, der overtog navnet GeoDrilling. I den tid Søren har arbejdet med lodret jordvarme har han ved siden af den daglige drift beskæftiget sig med en lang række aktiviteter, der har haft til formål at udvikle markedet. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til: Indsamling af driftsdata fra jordvarmeanlæg i drift. Medvirkende til en ændring i jordvarmebekendtgørelsen, der gav bedre muligheder for lodrette jordvarmeboringer. Deltagelse i forskellige forskningsprojekter i samarbejde med danske og udenlandske vidensinstitutioner. Haft foretræde for miljøudvalget og energiudvalget i folketinget. Været medstifter af foreningen Termonet Danmark, som han i skrivende stund er formand for.

Christina Korsholm Dalgaard

Størstedelen af det administrative arbejde varetages af Christina. Ud over at varetage bogholderiet og sørge for at regninger bliver betalt til tiden, hjælper hun også Søren. Christina hjælper bl.a. med tilbudsberegning, ansøgning om tilladelse og opfølgning på sagsbehandlingen når ansøgningerne er indsendt. 

Close Menu