Boring på 180 meter i Fredensborg Kommune

  • Post category:Referencer

I midten af februar måned 2021 fik vi en henvendelse fra en privatkunde, der ønskede at udskifte sit gasfyr med lodret jordvarme. Kunden fik udarbejdet en dimensioneringsrapport på en varmepumpe af Klimadan, der tilbød dem en 10 kW varmepumpe af mærket Thermia. Vi sendte et tilbud på borearbejdet i midten af april, og kunden accepterede tilbuddet i midten af juni måned, hvor vi gik i gang med at udarbejde en ansøgning til kommunen.

Tilladelsen fra Fredensborg Kommune blev givet i midten af september, hvorfor kommunens sagsbehandlingstid trods sommerferien kun var tre måneder. Efterfølgende var der fire ugers offentlig høring, hvorfor tilladelsen blev endelig i midten af oktober. Kunden ville gerne skifte gasfyret hurtigst muligt og blev derfor skrevet op på vores stand-by liste med henblik på at kunne få boret med kort varsel, hvis der pludselig blev en borerig ledig.

Et nedbrud på en borerig havde givet forskydninger i tidsplanen, hvorfor boreriggen først kunne ankomme i slutningen af marts måned 2022. Sammenlagt gik der ni måneder fra ansøgningen blev sendt til projektet var udført. Til at forsyne den ønskede varmepumpe etablerede vi én boring på 180 meters dybde.

Kunden ønskede også at benytte sig af vores tilbud om 25 års garanti på ydelsen og købte en målerpakke af os. Klimadan installerede målerpakken og vi konfigurerede den, sådan at data om energioptaget fra boringen og forbruget af strøm på varmepumpen løbende registreres i en database hos Kamstrup. Ud over at sikre at jordvarmeboringen er korrekt dimensioneret, giver målerne også mulighed for at overvåge varmepumpens virkningsgrad.