Boring til jordvarme i nyt hus i Faxe Kommune

  • Post category:Referencer

Arkitekt og totalentreprenøren Visuel kontaktede os i slutningen af februar 2021 vedr. et spændende byggeri de var ved at opføre. Til at montere og levere varmepumpen kom VVS-installatøren P.E. Larsen på banen i starten af marts. I samarbejde med Vølund vurderede de, at huset kunne opvarmes med en 10 kW jordvarmepumpe.

Vi fik grønt lys til at sende en ansøgning til Faxe Kommune i starten af maj 2021. Efter fem måneders sagsbehandling (inkl. sommerferie) fik vi en tilladelse til projektet i midten af oktober måned. Klagefristen var overstået uden anmærkninger i midten af november 2021.

Som følge af nedbrud på boreriggen og stor efterspørgsel, blev boringen først udført i starten af juni måned 2022. Her etablerede vi en 186 meter dyb boring. Samlet set tog det lidt mere end ét år fra ansøgningen om tilladelse, til at boringen blev etableret.

Projektet var ikke færdigbygget da vi etablerede boringen, men den lange ventetid illustrerer meget godt, hvorfor det er en god idé at ansøge om en jordvarmeboring lige så snart man så meget som overvejer at vælge løsningen. I den her sag var totalentreprenøren opmærksom på, at det krævede en særlig ansøgning hos kommunen at få tilladelse. Nogen gange ser vi dog, at en bygherre forventer at byggetilladelsen rummer en tilladelse til borearbejde, og det vil aldrig være tilfældet.