Boring til jordvarme på 127 meter i Næstved Kommune

  • Post category:Referencer

Den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE kontaktede os på vegne af en bygherre i maj 2021. Bygherren skulle bygge nyt hus i Næstved Kommune. På baggrund af en dimensioneringsrapport fra Nilan, beregnede vi den nødvendige boredybde, for at kunne forsyne en 9 kW frekvensreguleret Geo 9 varmepumpe. En Geo 9 varmepumpe fra Nilan kan indbygges i husets ventilationsanlæg, hvorved anlægget kommer til at fylde mindre. Anlægget bruger returluften fra ventilationsanlægget til at producere varmt brugsvand, så varmepumpen skal kun levere rumvarme. På baggrund af et lavt energiforbrug beregnede vi en nødvendig boredybde på 127 meter.

I midten af maj 2021 indsendte vi en ansøgning til Næstved Kommune. I starten af maj kom der en tilladelse fra Næstved Kommune og tilladelsen var derfor endelig i starten af juli. I mellemtiden havde kunden valgt H. Nielsen & Søn til at bygge huset. Varmepumpen skulle monteres af V. Jørgensen, der også skulle montere en målerpakke med henblik på at opnå 25 års garanti på ydelsen fra boringen.

Ved byggeriet af nye huse kan det være kompliceret at indpasse borearbejdet i tidsplanen. Boreriggen kræver meget plads mens den arbejder, og den kan spærre for tilkørsel af byggematerialer og oplagsplads for håndværkerne. Da byggepladsen var klar til at modtage boreriggen havde vi desværre et længerevarende nedbrud, der havde skubbet mange projekter. Boringen blev derfor først udført i januar måned 2022. Fra ansøgningen blev indsendt til boringen blev udført gik der således seks måneder.

Uheldigvis for kunden var det ikke muligt at installere varmepumpen før tid, pga. komponentmangel som følge af verdenssituationen. Boringen endte derfor med at blive udført før varmepumpen blev leveret.