Boring til lodret jordvarme i Køge Kommune

  • Post category:Referencer

For nyligt har vi lavet en jordvarmeboring til en kunde i Køge Kommune. Første gang kunden var i kontakt med os var helt tilbage i januar måned 2016. Han udfyldte vores kontaktformular med oplysninger om huset og dets energiforbrug, og på den baggrund estimerede vi en pris. Kunden valgte dog at gå i gang med et andet projekt på huset og udskød derfor beslutningen.

I februar måned 2019 tog kunden kontakt igen. Kunden havde denne gang involveret en installatør, og havde fået et tilbud på en luft/vand varmepumpe. Det havde han gjort fordi han havde fået at vide, at han nok ikke kunne forvente at få tilladelse til at lave jordvarmeboringer. Vi forklarede kunden at vi gerne påtog os risikoen for at ansøge hos kommunen som en del af vores entreprise, og skulle det blive et afslag, var det uden omkostninger for ham.

I marts måned 2019 indsendte vi ansøgningen til Køge Kommune. Sagsbehandlingen trak ud fordi de sjældent modtog ansøgninger i Køge Kommune. Tilladelsen kom dog i hus efter en sagsbehandlingstid på seks måneder. I mellemtiden havde kunden indstillet sig på at sagsbehandlingstiden var en indikator for, at han ikke kunne få tilladelse til projektet. Da tilladelsen kom havde han netop lagt sit huslån om og investeret i et solcelleanlæg.

Da tilladelsen var gyldig i tre år aftalte vi med kunden, at han kunne sige til, når han var klar til at få boret. Kunden var indstillet på at være fleksibel, sådan at vi kunne bruge hans projekt til at lukke et hul i kalenderen. I marts måned 2021 var kunden klar til at få boret, men sagde at han godt kunne vente, hvis det passede os bedre senere. I mellemtiden havde vi lanceret muligheden for 25 års garanti på borearbejdet, og det ville kunden gerne benytte sig af.

Kunden gjorde huset klar med de nødvendige stik til vand og strøm og blev skrevet op på vores stand-by-liste. Seks måneder senere fik vi et hul i kalenderen, hvor vi havde brug for at køre boreriggen til et nyt projekt med kun én dags varsel. Fuldstændig som lovet var kunden klar til at tage imod boreriggen.

Der skulle laves en enkelt boring på 143 meter til at forsyne en 8 kW frekvensreguleret varmepumpe fra Vølund Varmeteknik. Kunden samarbejdede med installatøren Mølbak VVS og Gasteknik om installationen. De monterede også målerpakken, der sikrer kunden 25 års garanti på borearbejdet. Da vi var forbi for at konfigurere målerne fik vi lejlighed til at tage et par billeder af installationen.

De to målere i hhv. den røde og den blå cirkel er begge en del af målerpakken. Elmåleren i den røde cirkel måler varmepumpens strømforbrug, mens den termiske energimåler i den blå cirkel måler varme optaget fra boringen. Til den termiske måler hører også en flowmåler og to temperatursensorer, der desværre ikke er vist på billedet.
Til venstre ses kundens varmepumpe, en 8 kW frekvensreguleret varmepumpe fra Vølund.
Til højre et ventilationsanlæg, også fra Vølund.
I den orange cirkel står en 4G databro, der opsamler målinger fra elmåler og varmemåler og sender disse data til GeoDrilling’s platform hos Kamstrup.
Varmepumpen er monteret med en buffertank, der sikrer en mere stabil drift på varmepumpen, hvilket forlænger levetiden på kompressoren. De to grå enheder er ekspansionsbeholdere.

Alt tyder på at kunden har fået et velreguleret varmepumpeanlæg. Varmepumpen havde haft ca. 4 daglige start/stop, og det er meget pænt for en varmepumpe. De få starter sikrer, at kompressoren lever længere, og det er en komponent der er afgørende for varmepumpens samlede levetid.

Projektet her er et godt eksempel på en både tålmodig og fleksibel kunde, der efter en lang proces fik et velfungerende anlæg som erstatning for sit gasfyr.