Boring til opvarmning og køling i Dragør Kommune

  • Post category:Referencer

I marts 2021 blev vi kontaktet af en privat bygherre, der skulle opføre et nyt hus i Dragør Kommune. På det tidspunkt var der ikke truffet aftale med en installatør om at levere en varmepumpe, hvorfor vi bistod kunden med en indledende dimensionering, der kunne danne baggrund for en ansøgning om tilladelse. I starten af marts indsendte vi derfor en ansøgning til Dragør Kommune om tilladelse til at etablere en boring.

Det er Tårnby Kommune der administrerer tilladelser til jordvarmeboringer i Dragør Kommune, og her har man været ramt af, at der er kommet mange nye folk i kommunen i 2021. En tilladelse til anlægget kom derfor først i midten af november måned, over otte måneder efter ansøgningen blev indsendt. Heldigvis havde bygherre ikke travlt, da der stadig var noget tid at løbe på i forhold til færdiggørelsen af byggeriet.

Inden varmepumpen var leveret dukkede boreriggen op i slutningen af april 2022 og etablerede én boring på 162 meter. Fra ansøgningen blev sendt til boringen var etableret gik der dermed 14 måneder.

Kunden valgte at få installeret en 14 kW frekvensreguleret jordvarmepumpe af mærket Viessmann. Hvor varmepumpen leverer opvarmning af huset og husets varme brugsvand, har bygherre også fået indbygget en køleflade på sit ventilationsanlæg. Kølefladen gør det muligt at sænke temperaturen lidt på indblæsningsluften og sænke luftfugtigheden på ventilationsluften om sommeren, som gør at luften føles koldere.

Bygherre blev opmærksom på vores tilbud om 25 års garanti ved køb af målerpakke, inden varmepumpen var blevet installeret. Vi skyndte os at levere en målerpakke, så bygherre kunne tilbydes 25 års garanti på ydelsen fra boringen.