Jordvarmeboring på 131 meter til opvarmning og køling af typehus i Rudersdal Kommune

  • Post category:Referencer

I februar måned 2021 blev vi kontaktet af en bygherre, der skulle bygge et nyt hus med et typehusfirma. Kunden ønskede lodret jordvarme fordi det indeholdt muligheden for både opvarmning og passiv køling af det nye hus. Det kan være svært at tilvælge lodret jordvarme, når man bygger med et typehusfirma, fordi det sjældent er en ydelse de tilbyder som en del af pakken.

I det pågældende tilfælde anvendte typehusfirmaet en varmepumpe fra METRO THERM, og da både GeoDrilling og METRO THERM er medlemmer af foreningen Termonet Danmark, lykkedes det os ved hjælp af METRO THERM at skabe tryghed omkring løsningen overfor typehusfirmaet. Kunden fik derfor mulighed for at vælge en varmepumpe hos METRO THERM, der både er i stand til at producere varmt vand, varmt brugsvand og passiv køling. Ifølge vores beregninger skulle varmepumpen forsynes fra en 131 meter dyb jordvarmeboring.

Næste udfordring kom, da projektet var beliggende i Rudersdal Kommune. I kommunen har forvaltningen en praksis der udelukker hovedparten af indbyggerne i kommunen fra at få lodret jordvarme. Det er en praksis vi i GeoDrilling arbejder på at få ændret, fordi den ikke harmonerer med den nationale lovgivning og de miljøprojekter, der danner grundlag for lovgivningen. Vi fører pt. flere klagesager på vegne af borgere i kommunen, der ikke har kunnet opnå tilladelse. I skrivende stund er der et borgerforslag her, som borgere i Rudersdal Kommune kan støtte op om, og dermed få kommunalbestyrelsen til at se forvaltningens praksis efter i sømmene: https://sammenom.rudersdal.dk/da-DK/initiatives/flere-lodrette-jordvarmeboringer-og-termonet-i-kommunen

Heldigvis for bygherren i dette projekt var det nye hus beliggende i en del af kommunen, hvor det er muligt at opnå tilladelse. Vi indsendte derfor en ansøgning til kommunen i starten af marts, og modtog en tilladelse til projektet i starten af juni. I starten af juli måned stod vi med en endelig tilladelse.

Ved nybyggerier er det ofte en fordel at få borearbejdet udført før byggeriet starter, men det sker ofte at vi først kommer til, når byggeriet er slut. Det skyldes at boreriggen optager en helt del plads når arbejdet foregår. På dette projekt endte det også med at vi ikke kunne komme til, da vi fik et hul i kalenderen, og derfor måtte borearbejdet vente til byggeriet var tæt på afsluttet. På dette tidspunkt var vi løbet ind i et nedbrud på boreriggen, som betød at bygherre måtte montere varmepumpen og anvende elpatronen indtil borearbejdet kunne udføres.

I februar måned 2022 ankom boreriggen til pladsen og der blev etableret en jordvarmeboring på 131 meter. Fra ansøgningen blev indsendt til boringen var etableret gik der med andre ord tæt på ét helt år. Dette projekt er derfor et godt eksempel på hvorfor vi anbefaler at man er ude i god tid, når man overvejer at forsyne sit nye hus med lodret jordvarme.

METRO THERM varmepumpe til både opvarmning og passiv køling af et nyt hus i Rudersdal Kommune