Jordvarmeboring til hus leveret af Huscompagniet

  • Post category:Referencer

I april måned 2021 modtog vi en henvendelse fra en potentiel kunde, der stod og skulle bygge et nyt hus. Kunden havde valgt at bygge med Huscompagniet, og havde i den forbindelse besluttet sig for, at han ville have lodret jordvarme. De fleste typehusfirmaer i Danmark har begrænset kendskab til lodret jordvarme, og er derfor tilbageholdende med at anbefale løsningen. Af samme grund bliver boringerne til disse projekter typisk lavet som en bygherreleverance. Dette var også tilfældet her.

Ved nybyggerier er det særligt vigtigt at få lavet en retvisende dimensioneringsrapport. Energirammeberegningen der udføres på nye boliger, er desværre kendt for at undervurdere energibehovet ret markant. Det er ikke noget problem, hvis du fjernvarme, hvor du bare kan købe flere MWh fra forsyningsselskabet. For et lodret jordvarmeanlæg kan det derimod være et problem, hvis du bruger markant mere energi end der er forudsat ved dimensioneringen af boringerne.

Huscompagniet ville levere en varmepumpe fra Vølund Varmeteknik, og de var derfor flinke til at hjælpe med at lave en dimensioneringsrapport på huset. Denne rapport dannede grundlag for projekteringen af en 112 meter boring til at forsyne husets kommende 6 kW varmepumpe. Processen med at få dimensioneringsrapporten tog lidt tid, fordi de endelige tegninger skulle være på plads først.

I stedet for at vente på dimensioneringsrapporten, lavede vi en illustrativ dimensionering til kunden, for at kunne give et bud på prisniveauet. Da kunden var tilfreds med prisniveauet aftalte vi, at igangsætte en ansøgning til Helsingør Kommune. Vi indsendte derfor en ansøgning i starten af maj måned 2021. Sagsbehandleren hos Helsingør Kommune havde prøvet at givet tilladelse til jordvarmeboringer mange gange, så han fremsendte en tilladelse allerede i starten af juli måned. I starten af august måned udløb klagefristen og projektet kom i kalenderen.

I mellemtiden havde vi haft en dialog med Huscompagniet om rækkefølgen i udførelsen. Når vi borer fylder vi ret meget på sådan en byggeplads, og derfor kan det være svært at passe ind i forløbet. Da vi kun leverer borearbejdet, men ikke tilslutningen til varmepumpen, havde vi en dialog om den optimale måde at sikre klare entreprisegrænser på.

Udfordringen med at passe boringen ind i projektet løste dog sig selv, da vi pludselig fik adgang til en ekstra borerig med kort varseli slutningen af september. I samarbejde med Huscompagniet fik vi etableret vand og byggestrøm på grunden, hvor byggeriet af huset end ikke var startet endnu. Kunden afstemte placeringen af boringen med Huscompagniet og vi kørte ud med få dages varsel og begyndte at bore. Borearbejdet tog en lille uges tid.

Boringen stod derfor klar før husbyggeriet gik i gang, og det medførte en langt mere smidig proces med klare entreprisegrænser. Kunden købte efter borearbejdet en målerpakke for at opnå 25 års garanti på ydelsen fra boringen.

Fra ansøgningen blev indsendt og til boringen var udført gik der kun fire måneder. Det er ret udsædvanligt at projekter kan realiseres så hurtigt, men det sker fra tid til anden når både sagsbehandlingen og huller i kalenderen kombineres med stor fleksibilitet hos kunden og dennes samarbejdspartnere.