Lodret jordvarme med garanti til nyt hus i Vejle Kommune

  • Post category:Referencer

En privat bygherre kontaktede os i december 2020 i forbindelse med at han skulle bygge nyt hus i Vejle Kommune. I området var der ikke adgang til fjernvarme og kunden ønskede derfor at opvarme sit nye hus med lodret jordvarme. Huset blev bygget af et lokalt byggefirma ved navn Simon Skov. Varmepumpen fra Nilan blev leveret af IC Electric, mens tilslutning til boring og øvrigt VVS-arbejde blev udført af Hymøller VVS.

Varmepumpen blev en Nilan Compact P 9kW frekvensreguleret jordvarmepumpe. Anlægget er lidt specielt idet brugsvandsproduktionen foretages af en anden varmepumpe, der anvender afkastluften var ventilationsanlægget. Jordvarmepumpen på 9 kW skal derfor udelukkende bruges til opvarmning af huset.

Med en dimensioneringsrapport fra Nilan blev der projekteret en enkelt boring på 120 meters dybde. Det er en meget almindelig størrelse til nye huse, hvor varmeforbruget typisk er lavt. Det er et godt eksempel på at det er en kombination mellem varmepumpestørrelse og varmeforbrug, der bestemmer boredybden.

Kunden ønskede også at benytte sig af vores tilbud om 25 års garanti på boringen. For at spare det årlige abonnement på 600 kr. blev det aftalt at den GSM-baserede databro blev udskiftet med en enhed, der kunne tilsluttes et internetkabel fra husstandens installation. Derved overtog kunden ansvaret for forbindelse og sparede abonnementet.
IC Electric monterede elmåleren fra målerpakken direkte i tavlen inden denne blev sat op i huset. Hymøller VVS monterede varmemåleren på brinekredsen i forbindelse med at varmepumpen blev sat op.

Vi indsendte en ansøgning til Vejle Kommune i starten af februar 2021 og modtog i slutningen af marts måned 2021 en tilladelse fra kommunen. Sagsbehandlingen foregik hurtigt og effektivt fra kommunens side, på trods af at Vejle Kommune ikke er en af de steder, der bliver lavet flest jordvarmeboringer. I slutningen af april måned forelå derfor en endelig tilladelse med overstået klagefrist.

Boringen blev planlagt til udførelse i juni måned, men pga. nedbrud på boreriggen og sommerferie, kunne arbejdet først udføres i slutningen af juli måned. Det tog en lille uge af udføre boringen på 120 meter. Samlet set tog det ca. fem måneder fra ansøgningen blev indsendt til boringen stod færdig.