Lodret jordvarme og køling i Lejre Kommune

  • Post category:Referencer

I slutningen af februar 2021 ringede en tømrermester, der var i gang med en entreprise, hvor han havde hørt at der skulle laves lodret jordvarme. Tømrermesteren var også i gang med at bygge et hus til sig selv i en nyudstykning i Lejre Kommune. Han blev interesseret i tanken om at kunne bruge lodret jordvarme til både opvarmning og køling af hans nye hus. I samarbejde med Klimadan valgte han en Thermia Calibra Cool 7 kW frekvensreguleret varmepumpe, med indbygget passiv køling.

Dimensioneringsrapporten fra Klimadan i sammenhæng med undergrunden på adressen gav anledning til at projektere en boring på 137 meter.

I starten af april 2021 indsendte vi en ansøgning til Lejre Kommune om tilladelse til at etablere lodret jordvarme. Lejre Kommune vendte meget hurtigt tilbage og oplyste at de havde et servicemål, som medførte at vi kunne forvente en yderst hurtig sagsbehandling. Allerede i starten af maj 2021 fik vi tilladelsen fra Lejre Kommune. Ved indgangen til juni lå der derfor en endelig tilladelse.

Tømrermesteren valgte at blive skrevet på vores stand-by-liste. Prioriteringslisten giver adgang til at få boringen udført med ekstrem kort varsel, hvis vi pludselig har et hul i kalenderen. Det var denne beslutning der gav anledning til at projektet blev udført så hurtigt som det gjorde. I udgangen af juli måned var vi netop færdige med et projekt i Vejle Kommune. Det næste projekt på vores prioriteringsliste gav uventede udfordringer. Derfor opstod et hul i kalenderen og vi manglede akut en opgave at udføre, mens vi fik afklaret hvordan vi løste udfordringen. Få timer efter at vi havde konstateret udfordringen var boreriggen på vej mod Lejre Kommune i stedet.

Da vi ankom på pladsen var den nødvendige vandforsyning og strømforsyning klar til os, og tømrermesteren havde fået sat en pind i jorden, hvor vi kunne bore. Det tog som forventet en lille uge at udføre borearbejdet inden boreriggen kunne forsætte til næste opgave. Den samlede tid fra ansøgning til afslutning af projektet var derfor kun fire måneder.