Lodret jordvarme til sommerhus i Odsherred Kommune

  • Post category:Referencer

En professionel bygherre havde, som vi tidligere havde udført et projekt for i Hørsholm Kommune, skulle bygge et sommerhus i Odsherred Kommune og ønskede at opvarme det med lodret jordvarme. Bygherren var i en proces med at vælge en installatør til at levere og montere varmepumpen, så vi ansøgte om at etablere anlægget inden en aftale med en installatør var kommet endeligt på plads.

Ansøgningen blev indsendt i slutningen af april 2021. Odsherred Kommune udstede en tilladelse i midten af september 2021, hvorved der forelå en endelig tilladelsen i midten af oktober 2021. Ligesom andre af vores projekter, blev udført på dette tidspunkt, måtte bygherre tålmodigt afvente at boreriggen blev ledig, pga. et nedbrud som havde forskudt en lang række projekter.

Bygherre endte derfor med at vælge installatør og opsætte varmepumpen inden boreriggen ankom. Valget faldt på Klimadan, der installerede en 12 kW varmepumpe af mærket Thermia. En 12 kW varmepumpe er relativt stor til et nybyggeri, men det skyldtes bl.a. at sommerhuset er udstyret med en indendørs pool. Bygherre valgte desuden at udstyre varmepumpen med en række målere fra Kamstrup, for at kunne følge med i energiforbruget til hhv. varme, varmt brugsvand og pool.

Boreriggen ankom i midten af marts 2021 og udførte på ca. to uger de to boringer på 158 meter, som vi havde beregnet ville være nødvendigt for at forsyne sommerhuset med tilstrækkeligt energi fra jorden. Sammenlagt tog projektet altså omkring 11 måneder fra ansøgningen blev indsendt til boringerne blev udført.