Overfladenære geotermiske boringer etableret til Operaparken i København

  • Post category:Referencer

Ved siden af Operaen i København har A.P. Møller Fonden (A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal), doneret en ny oase i København kaldet Operaparken. Parken etableres med et underjordisk parkeringsanlæg, der er oplagt at bruge for gæster i Operaen. Oven for jorden vil der være en grøn oase, som er tilgængelig for offentligheden. I parken ligger en café, hvor der også er nedgang til parkeringskælderen. Cafeen skal opvarmes med overfladenære geotermiske boringer.

Baggrund for projektet

Det har fra starten været planlagt at Operaparkens café skulle opvarmes ved brug af overfladenære geotermiske jordvarmeboringer. Det vi i daglig tale kalder lodret jordvarme eller lukkede jordvarmeboringer, kært barn har mange navne. Da opgaven kom i udbud i august måned 2020 fik GeoDrilling en række henvendelser fra forskellige installatører, der bød på opgaven. GK Danmark vandt VVS-entreprisen og valgte Klimadan som leverandør af jordvarmeanlægget. I samarbejde med Klimadan skulle vi udføre ni jordvarmeboringer til 200 meters dybde.

Det smarte ved at vælge en overfladenær geotermisk løsning til Operaparken er, at boringerne ikke er synlige når først de er etableret. På den måde harmonerer jordvarmeboringerne godt med tanken bag Operaparken, der sikrer parkeringspladser til Operaen, uden at bilerne er synlige i gadeplan.

Kommunens sagsbehandling

Vi foretog indhentningen af tilladelse til boringerne i november måned 2021 og tilladelsen fra Københavns Kommune kom i starten af juni måned 2022. En af årsagerne til den lange sagsbehandlingstid var, at der ikke er lavet mange jordvarmeboringer i Københavns Kommune. Derfor foretog man en særdeles grundig sagsbehandling, hvor man bl.a. forespurgte Energistyrelsen om de havde nogen bemærkninger i relation til Lov om anvendelse af Danmarks Undergrund. Det er nemlig sådan at der er givet tilladelser til efterforskning efter dyb geotermi i hovedstadsområdet. (Sjovt nok er det selskabet Innargi, delvist ejet af A.P. Møller Holding, der har den tilladelse). Men idet boringerne ikke er dybere end 250 meter, har geotermi-tilladelserne ikke indflydelse på muligheden for at få lov til at lave overfladenære geotermiske boringer.

Da sagsbehandlingen var overstået blev vi i tilladelsen uventet mødt med et krav om at vores støbemateriale fra Dantonit skulle testes for indhold af akrylamid og formaldehyd. Som forventet var resultatet af testen, at de to stoffer ikke kunne detekteres i støbematerialet. Vi fik derfor grønt lys til at foretage udstøbning af boringerne.

Undervejs i borearbejdet kom Københavns Kommune på tilsyn, og gav os efterfølgende et anmærkningsfrit tilsynsnotat. Vi er altid glade for når de kommunale sagsbehandlere viser interesse for vores arbejde, og kommer ud og ser hvordan borearbejdet foregår. Det er langt nemmere at forstå hvad vi laver, når man har set boreriggen arbejde. Det er bl.a. derfor vi giver mulighed for at man kan tilmelde sig fremvisning af en boring.

Udførelse af de overfladenære geotermiske boringer

Arbejdet med de ni boringer forløb fra midten af august og blev afsluttet i starten af oktober. På denne side er det muligt at se et oversigtsbillede over byggepladsen, hvor man lige kan skimte den blå borerig i den midt-nederste del af billedet: https://www.operaparkfonden.dk/nyheder/et-dejligt-view/

I udbudsmaterialet var det angivet at Operaparkfonden ønskede 10 års garanti på løsningen. Vi har selvfølgelig tilbudt 25 års garanti, på samme vilkår som vi tilbyder vores andre kunder. Det betyder også at når anlægget kommer i drift, forventer vi at kunne hjemtage data, der viser boringernes ydeevne. Disse data kan så bruges af forskningsinstitutioner, såsom VIA University College, der aktivt forsker i systemer baseret på overfladenære geotermiske boringer.