To boringer på 120 meter i Horsens Kommune

  • Post category:Referencer

I november 2020 fik vi to henvendelser fra samme kunde. Den ene var en tilmelding til fremvisning af borearbejde, mens den anden var en forespørgsel om et tilbud på lodret jordvarme. Kunden havde fået et tilbud af Brædstrup VVS Teknik på en 12 kW frekvensreguleret varmepumpe fra Vølund Varmeteknik. Vi fik dimensioneringsrapporten tilsendt og estimerede på denne baggrund en pris til kunden.

I starten af januar 2021 havde vi mulighed for at fremvise borearbejde på et termonet i Hornsyld. Her deltog kunden i arrangementet og var godt tilfreds med vores fremgangsmåde. I slutningen af januar indsendte vi en ansøgning om tilladelse til etablering af lodret jordvarme til Horsens Kommune. I midten af april kom tilladelsen, hvilket betød at den endelig tilladelse lå klar i midten af maj.

På daværende tidspunkt var vores venteliste ikke ret lang. Derfor forventede vi at projektet kunne bores i juni eller juli måned. Vi løb desværre ind i nedbrud på boreriggen som bevirkede, at vi først blev klar til at udføre opgaven i starten af august. Vi sendte en boremand op for at inspicere borepladsen forud for boreriggens ankomst. Det viste sig desværre at vi på et tidligere besøg havde fejlvurderet den vej der førte om i haven. Den var alligevel ikke farbar for vores lastbil, som skulle transportere containeren.

I al hast måtte vi derfor afklare med kunden, om der var interesse i at etablere en kørepladevej. Fordi vejen om i haven var så lang, ville det koste omkring 30.000 kr. at etablere en kørepladevej, og det var kunden ikke interesseret i. Boreriggen blev derfor omdirigeret til et projekt på vores stand-by liste. Vi har i GeoDrilling en politik om, at hvis vores prisestimat bliver højere i forbindelse med at vi inspicerer pladsen, så kan kunden stoppede projektet uden omkostninger. Det er en risiko vi tager for at undgå at tage på pladsbesøg på projekter som der endnu ikke er givet tilladelse til.

Da røgen havde lagt sig efter den ændrede planlægning kontaktede vi kunden. Her tilbød vi at komme og udføre opgaven, hvis kunden selv kunne stå for opsætning og tømning af en container. Til gengæld ville vi tage denne ydelse ud af vores tilbud. Den udfordring havde vores kunde en meget kreativ løsning på. Hun spurgte om hun kunne indkøbe et 20.000 liters bassin fra Coop Shopping og opstille det. Det var ikke noget vi havde prøvet før, men vi var villige til at gøre forsøget, hvis bassinet blev beskyttet godt med ekstra presenninger. Resultat kom til at se således ud:

En alternativ løsning på et skyllekar til håndtering af opboret materiale

I midten af september var vi klar til at vende tilbage til projektet i Horsens Kommune. Der skulle bores to boringer på 120 meter og normalt kan sådan et stykke arbejde løses på 1-1½ uge. Desværre viste geologien sig at give os problemer. Kvartssand i undergrunden klemte så hårdt på borerørene at en af stænger gik i stykker. Normalt borer vi med rent vand, men i dette tilfælde var vi nødt til at blande en boremudder, for at kunne håndtere sandet. De ekstra udfordringer betød at projektet endte med at tage tre uger.

Samlet set gik der 8½ måned fra ansøgningen blev indsendt til projektet var lavet færdigt. Undervejs i arbejdet fik vi lejlighed til at tage nogen billeder, som kunden har givet os lov til at dele her på siden.