To jordvarmeboringer på 223 meter i Helsingør Kommune

  • Post category:Referencer

I December 2020 fik en forespørgsel på et projekt i Helsingør Kommune, hvor en privat bygherre ønskede at opvarme sit hus med lodret jordvarme. Den lodrette jordvarme skulle erstatte et ældre oliefyr i et større parcelhus. Kunden allierede sig med Klimadan som leverandør af varmepumpen. Her faldt valget på en Thermia Atlas 18 kW varmepumpe.

På den pågældende adresse i Helsingør Kommune var der gode forhold for at etablere dybe boringer. På baggrund af en dimensioneringsrapport udarbejdet af Klimadan, dimensionerede vi borearbejdet til at være to boringer på 223 meter.

Kunden valgte efter lidt betænkningstid at gå videre med projektet, hvorfor vi ansøgte Helsingør Kommune om tilladelse til at lave lodret jordvarme i februar måned 2021. Da der er lavet adskillige boringer i kommunen råder man over en erfaren geolog, der hurtigt kunne vurdere sagen. Tilladelsen kom derfor i hus i starten af april måned 2021. Herefter var der fire ugers klagefrist, og tilladelsen var derfor gyldig i starten af maj.

En måned senere ankom boreriggen til adressen og påbegynde arbejdet. En opgave som denne vil normalt tage omkring to arbejdsuger at udføre. I dette tilfælde gik der dog en ekstra uge, fordi vi oplevede et nedbrud på boreriggen undervejs i processen.

I starten af juli kunne boreriggen forlade adressen efter to veludførte jordvarmeboringer på 223 meter hver. Herefter kunne Klimadan overtage boringerne, etablere den vandrette forbindelse ind til huset, hvor varmepumpen skulle monteres.