To jordvarmeboringer på 90 meter i Viborg Kommune

  • Post category:Referencer

I april måned 2021 blev vi kontaktet af en kunde, der ønskede at udskifte sit gasfyr med lodrette jordvarmeboringer. Kunden havde fået et tilbud på varmepumpe og installation fra Dam og Hovgaard. Den tilbudte varmepumpe var af mærket Bosch Compress 7001i LWM 8, der er en 8 kW frekvensreguleret varmepumpe. På baggrund af en fremsendt dimensioneringsrapport beregnede vi den nødvendige boredybde.

I starten af maj 2021 indsendte vi en ansøgning om tilladelse til Viborg Kommune. Kommunen havde en tilladelse klar til offentliggørelse efter én måned, og efter fire ugers høring var tilladelsen endelig i starten af juli. På daværende tidspunkt havde vi en forventning om at kunne udføre projektet allerede i august måned. Desværre fik vi et nedbrud på boreriggen som forsinkede projektet. Da kunden havde afmeldt sin gastilslutning, var det nødvendigt for kunden at få varmepumpen monteret før vi havde boret. I perioden mellem nedtagningen af gasfyret og udførelsen af boringen, anvendte kunden varmepumpens elpatron til at varme huset op. Vi ankom hos kunden i december måned. Den samlede tid fra beslutningen blev truffet til arbejdet blev udført, endte med at være seks måneder.

Kunden valgte at tilkøbe en målerpakke som giver 25 års garanti. De første målinger viste at boringerne var lidt koldere end forventet. En analyse af anlægget antydede at den lavere temperatur skyldtes at boringerne var parallelkoblede i stedet for serieforbundne. Det er sædvanligt at parallelforbinde boringer for at reducere pumpemodstanden, men ved korte boringer risikerer man at strømningen i boringerne bliver laminar i stedet for turbolært. Et turbolært flow giver en større varmeudveksling mellem væsken i sonden og selve sonden.

Opdatering: I forbindelse med et tjek af temperaturen i løbet af vinteren, er varmepumpens virkningsgrad blevet udregnet. Varmepumpen har i denne periode haft en virkningsgrad på 4,33. Denne virkningsgrad svarer til, at hver gang der tilføres 1 kWh strøm, leverer varmepumpen 4,33 kWh varme.

Nedenfor er det muligt at se billeder af installationen. En speciel detalje er, at kunden her kombinerer sit jordvarmeanlæg med et solvarmeanlæg. I udgangspunkt leverer solvarmeanlægget det varme brugsvand, når der er en tilstrækkelig mængde varme til rådighed. Solvarmen aflaster dermed varmepumpen, så den i sommerperioden kan være helt slukket.

Kunden afsætter overskudsvarme i en radiator i teknikrummet. Der kunne være en gevinst i at oplade boringerne med overskydende solvarme. Her skal man være opmærksom på, at rørene i boringen ikke har godt af at modtage høje temperaturer. Ved 30 grader risikerer man at forkorte levetiden af sonden. Kunden har ved dette anlæg valgt ikke at føre overskudsvarmen ned i boringerne.