Tre jordvarmeboringer til nyt hus i Horsens Kommune

  • Post category:Referencer

Vi blev kontaktet telefonisk i slutningen af februar 2021 af en medarbejder fra Beregner-Gruppen, som forespurgte på en pris på lodrette jordvarmeboringer til et nybyggeri i Horsens Kommune. I slutningen af juni måned var det afgjort at Proline VVS havde vundet VVS-entreprisen på byggeriet. Planen var oprindeligt at opstille en 12 kW varmepumpe fra Vølund som vi havde beregnet til at kræve tre boringer på 100 meter.

Horsens Kommune modtog en ansøgning fra os i slutningen af juni måned, og vi modtog en tilladelse i slutningen af september måned. Trods sommerferien havde Horsens Kommune dermed en sagsbehandlingstid på tre måneder. Efter fire ugers høring var tilladelsen endelig i midten af oktober 2021.

Efterhånden som borearbejdet nærmede sig, stod det klart at det var svært at få leveret en varmepumpe fra Vølund pga. forstyrrelser i forsyningskæderne. I stedet skiftede Proline over til en 18 kW varmepumpe på Thermia. Selvom husets varmetab er det samme uanset hvilken varmepumpe der sættes op, er der stor forskel på om maksbelastningen på boringerne kommer fra en varmepumpe på 12 kW eller en på 18 kW. Vi genberegnede dimensioneringen og vurderede, at det var nødvendigt at bore 120 meter i hver boring.

I slutningen af april ankom boreriggen til byggepladsen, hvor der var en stor indkørsel med god plads til borefolkene. Det viste sig dog at der var udfordringer med at levere den nødvendige vandforsyning med 1 liter pr. sekund. Huset lå et stykke uden for nærmeste by, på et relativt højt sted. Trods installationen af en trykforøger, var det ikke muligt at sikre vand nok. Proline VVS reagerede hurtigt og anskaffede en fyldt vandbeholder på 10.000 liter fra firmaet Dan Sweep, som sikrede at vi kunne arbejde videre.

Borefolkene arbejde effektivt og målrettet, hvorfor det kun tog to uger at lave de tre boringer til 120 meter. Sammenlagt tog det omkring 10 måneder fra projektet blev ansøgt hos kommunen, til boringerne var færdigetablerede og Proline VVS kunne gå i gang med at etablere en samlebrønd.

Etablering af samlebrønd til sammenkobling af de tre boringer